جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3694- تاریخ : 1395/05/21 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

  رييس سازمان سوادآموزي خبرداد:
 ممنوعيت دريافت وجه از سوادآموزان 

 
رئيس سازمان نهضت سوادآموزي گفت: تمام فعاليت هاي سوادآموزي براي همه افراد رايگان است لذا دريافت وجه از سوادآموزان به هربهانه اي ممنوع است.

به گزارش پانا؛علي باقرزاده ، گفت: آموزش و سوادآموزي از قديمي ترين فعاليت هاي توانمندساز و ظرفيت ساز بشري است در تمام اديان الهي، مکاتب فلسفي و اسناد و قوانين ملي و بين المللي، سوادآموزي و آموزشهاي پايه جز حقوق اوليه و اساسي شهروندان محسوب مي شود. وي ادامه داد: سواد آموزي هسته اصلي فعاليتهاي يونسکو از بدو تاسيس تا کنون بوده محور کليدي سند جهاني آموزش براي همه و برنامه عمل دستور کار آموزش 2030 يا اهداف توسعه پايدار است.رئيس سازمان نهضت سوادآموزي بيان کرد: دولت تدبير و اميد با اعتقاد به اهميت و تاثير سوادآموزي در توسعه همه جانبه و پايدار جامعه با تصويب و ابلاغ مجموعه راهکارهايي اراده خود را براي حل اين معضل ملي نشان داده و با احياي شوراي عالي پشتيباني و برگزاري 6 جلسه شوراي عالي و کميته تخصصي در سطح ملي و 175 جلسه شوراي پشتيباني در استان ها و 2446 جلسه در شهرستان ها از اجراي برنامه حمايت کردند.

باقرزاده با اشاره به اينکه با حمايت وزير روند کمي- کيفي رو به پيشرفت بوده است افزود: با ايجاد پايگاه اطلاعات ثبتي و تشکيل شناسنامه آموزشي براي 53 ميليون شهروند 10 تا 49 سال روند تعيين وضعيت سواد اصلاح شده است بر اساس اين پايگاه کمتر از يک ميليون و 200 هزار بيسواد 10 تا 49 سال باقي مانده اند که حدود 4 درصد جمعيت اين گروه سني است.معاون وزير آموزش و پرورش گفت: تمام فعاليت هاي سوادآموزي براي همه افراد رايگان است لذا دريافت وجه از سوادآموزان به هر بهانه اي ممنوع است .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون