جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3633- تاریخ : 1395/03/06 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(پنجشنبه)

 سرمقاله  

فراهم سازي تفريحات و جلوگيري از خطرات

حميدرضا عسگري

متاسفانه خبرهاي زيادي پيرامون مصرف مواد مخدر و اعتياد نوجوانان و جوانان در رسانه‌هاي مختلف ديده و شنيده مي‌شود و آمارهاي بسياري از مرگ و مسموميت مصرف كنندگان به دست آمده است. جداي از مواد مخدر، مصرف مشروبات الكلي نيز خطري است كه نوجوانان را تهديد مي‌كند، به طوري كه پزشكي قانوني نسبت به گسترش استفاده از انواع مشروبات الكلي دست ساز و غير مجاز هشدار داده است.

به گفته اين مرجع قانوني، درحال حاضر مشروبات الكلي دست ساز دركشور به مخدرهايي همچون متادون آلوده‌اند كه علاوه بر وابستگي به مشروب، موجب اعتياد مصرف كنندگان نيز مي‌گردد. باتوجه به اكثريت جمعيت جوان كشور، اين خطرات اجتماعي تهديد جدي براي افراد و خانواده محسوب مي‌گردد.

مسلماً هر تهديدي از اين دست به عوامل مختلفي همچون سطح آگاهي، فرهنگ خانوادگي، ارزش‌هاي مذهبي، مشكلات خانوادگي و... وابسته است. اما يكي ازمعيارهاي اصلي در بروز اين معضلات، مسئله عدم فراهم بودن اسباب و شرايط تفريح جوانان مي‌باشد.

اوقات فراغت دانش‌آموزان و نوجوانان در اين رده سني فراوان است و پر كردن ساعات بيكاري آنها نياز به مديريتي حساب شده و مفرح دارد تا مانع از جذب افراد به مسائلي همچون شرب خمر و اعتياد به مواد مخدر گردد. آنچه درمورد تفريحات مناسب سن و سال دانش‌آموزان و نوجوانان مي توان برشمرد، شامل كتابخانه، ورزشگاه‌هاي محلي، دردسترس بودن فرهنگسراها، كلاس‌هاي ورزشي و آموزشي، در دسترس بودن سينما، و موارد بسياري ديگر.

حالا بايد ديد تا چه اندازه همين چند مورد در دسترس دانش‌آموزان در سطح كشور و در سطح محلات شهرها وجود دارد؟ آيا خانواده‌ها قادرند هزينه تفريحات سالم فرزندانشان را فراهم سازند؟

متاسفانه به سبب كمبود امكانات در بسياري از شهرها و محلات كشور، تفريحات مناسبي در دسترس نوجوانان و جوانان وجود ندارد و استفاده از امكانات موجود نيز هزينه‌‌بر است. به طوري كه خانواده توانايي تامين آن را نداشته و بايد درآمد خانوار را براي ديگر فرزندان و مخارج تحصيل آنها نيز اختصاص دهند.

درنتيجه بايد ريشه افزايش و رشد مصرف الكل و اعتياد به مواد مخدر در كشور را در سنين پايين و رشد نامناسب نوجوانان در فضاهايي غير سالم بررسي نمود. مسلماً پيشگيري بهتر و كم هزينه تر از درمان است، اگر براي پركردن اوقات فراغت دانش‌آموزان برنامه‌ريزي و مديريت حساب شده داشته باشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون