جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3604- تاریخ : 1395/01/31 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 هر روز كمي بيشتر از روز پيش
 شاعرانه ها و عالمانه هاي ريچارد باخ 

به انتخاب مهدي طوسي

زندگي من يك زندگي آزاد است، اما برخي اوقات احساس تنهايي در آن رشد مي كند.

**

مي خواهم باور كنم كه در سطحي ديگر، اصلي ديگر هم هست.

**

هر آنچه كه يك استاد مي گويد، واژه هايي زيبا هستند كه نمي توانند او را رهايي بخشند؛ آنهم از نخستين حمله ي يك سگ هار در يك چراگاه.

**

در درون هر يك از ما توان سازگاري با تندرستي و بيماري، توانگري و فقر، آزادي و بردگي نهفته است. اين ما هستيم كه آنها را در سلطه داريم نه ديگران.

**

از خداحافظي كردن نترسيد؛ يك خداحافظي، پيش از آنكه بتوانيد دوباره يكديگر را ببينيد لازم است و ديدار دوباره، پس از دقايق دوره هاي زندگي، مسلماً براي كساني است كه دوست هستند.

**

نشانه ي ناداني شما، ژرفاي باور شما به نبودن دادگري و تراژدي است. آنچه كرمِ صدپا زندگي مي نامد، استاد به آن پروانه مي گويد.

**

دگرگوني ناچيز امروز به فردايي سراسر ديگرگون راه مي گشايد. به آنان كه در زندگي راههايي دشوار و والا پي مي گيرند، پاداشي برتر ارزاني خواهد شد، هر چند پس از گذشت سالها.

**

يگانه راه دوري از گزينش هاي هراس آور، ترك مردمان و گوشه نشيني است كه خود، گزينشي هراس آور است.

**

هر چه اوج مي گيريم، چشم اندازمان گسترده تر مي شود و گزينش ها و دوراهي ها و ميان برها را بهتر مي بينيم و هر چه فرود بياييم، چشم اندازمان را از دست مي دهيم و هنگام فرود، درك و دريافتمان از گزينش هاي ديگر بر باد مي رود. حواسمان پي جزئيات مي رود.

**

تو نياز داري كه به شناختن خود ادامه دهي؛ هر روز كمي بيشتر از روز پيش.

**

چرا دشوارترين كار در جهان اين است كه به پرنده اي اين باور را بدهي كه آزاد است؟

**

آنچه كه ديدگانت به تو مي گويند باور نكن. همه ي آنچه كه مي تواني ببيني محدود است. با ادراك خود بنگر، آنچه را كه آموخته اي بشناس.

**

ما مي توانيم خود را از اسارت ناداني آزاد كنيم. مي توانيم خود را به عنوان آفريده هايي با شعور و با فضيلت و داراي مهارت بازشناسيم. مي توانيم رهايي يابيم! مي توانيم پرواز را بياموزيم.

***

تنها قانوني درست آن است كه به آزادي منتهي شود؛ قانون ديگري وجود ندارد.

**

كسي نمي تواند ما را از آنچه كه مايل به انجامش هستيم بازدارد.

**

نود درصد از مخاطبين خود را از دست مي دهي، مگر آنكه ياد بگيري سخنت را كوتاه نگاه داري.

**

هر دشواري كه در زندگي شماست، در نهان، هديه‌اي براي شما دارد.

**

همه ي ما در اين جهان، فريبكار هستيم، همه ي ما وانمود به بودن چيزي مي كنيم كه نيستيم.

**

آنچه شما را به خانواده‌تان پيوند مي‌دهد، رابطه‌ي خوني‌تان نيست، بلكه ارج و لذتي است كه در زندگي با يكديگر احساس مي‌كنيد.

**

اكنون دليلي براي زيستن داريم، زيستن براي آموختن، براي اكتشاف و براي رهايي!

**

مردن مانند شيرجه زدن در يك درياچه ي ژرف در يك روز گرم است. در اين شيرجه، شوكِ آن تغيير سرد و برنده وجود دارد، درد آن يك ثانيه است و سپس، پذيرش شناوري در حقيقت است.

**

نمي توانم بدون آموختن هر آنچه در طي دوره ي زندگيم براي آموختن آن آمده ام، بروم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون