جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3423- تاریخ : 1394/06/04 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)

 دانستني‌ها 

مغزهاي خارق العاده


قسمت اول

مغز يک انسان بالغ حدود يکصد ميليارد نورون (سلول عصبي) دارد، هر کدام از اين نورون ها به وسيله پنج هزار سيناپس يا حتي بيشتر، با نورونهاي مجاور خود ارتباط برقرار مي کنند. مغز اين توانايي را دارد که در هر ثانيه يک ميليون ارتباط جديد برقرار کند. مغز مي تواند اطلاعات مربوط به يک قرن زندگي (البته اگر کسي اين قدر زنده بماند) را ثبت، بازيابي و اصلاح کند. مغز با استفاده از انواع حس گرها (اعم از حساس به لرزش، پرتوهاي مغناطيسي، موادشيمياي و فشار) اطلاعات محيط پيرامون ما را در چند ميلي ثانيه اولويت دهي و طبقه بندي مي کند. مغز حدود 640عضله را هماهنگ مي کند و محتواي انرژي، توليد مثل و علائم حياتي را تحت کنترل دارد. با اندکي فکر و آزاد کردن ذهن، به فلسفه وجود خويش پي مي بريم و از تجربيات خود و تجربيات افرادي که تا به حال نديده ايم، آموزش هاي لازم را کسب مي کنيم.

بعضي مغزها توانايي هاي بيشتري از ساير مغزها دارند!

چرا برخي افراد باهوش تر و با استعدادتر هستند؟ آيا عاملي فيزيکي يا فيزيولوژيکي در اين اثر نقش دارد؟

اکنون ما به بررسي بعضي ازاين مغزهاي خارق العاده مي پردازيم و خواهيم ديد که چرا بعضي از مغزها فراتر از حدود توانايي هاي مغز انسان به نظر مي رسند.

ضريب هوشي بالا

هوش، مفهومي مشکل براي توضيح دادن است، بنابراين، عدم توانايي در نشان دادن مکان مرتبط باهوش در مغز امري غير منتظره نيست. بيشتر مطالعاتي که تاکنون صورت گرفته، عواملي چون اندازه، حجم، وزن يا محيط مغز را باهوش فرد مرتبط مي دانند.براي نمونه، «ساندرا ويتلسون» از دانشگاه «مک مستر» کانادا، مغز 100 فرد را که درزمان حيات خود نمره هوشي (IQ)متفاوتي را در آزمون هاي مربوطه کسب کرده بودند، پس از مرگ آنها مورد بررسي قرار داد. وي دريافت اگر چه ارتباط هاي مثبتي بين حجم نيمکره هاي مغز و نمره ضريب هوش افراد وجود دارد، اما اين ارتباط ها به عوامل ديگري مثل جنسيت، دست چپ يا راست بودن فرد هر نوع آزموني که فرد در آن نمره هوش دريافت کرده است، نيز بستگي دارد.

براي مثال، هوش بالا در استفاده از کلمات در برابر تصاوير(هوش شفاهي يا verbal intelligence) به طور قوي در زنان با حجم مغز مرتبط بود و در مردان به راست دست بودن آنها. همچنين در زنان، توانايي تجسم فضايي ارتباط زيادي با حجم مغز آنان داشت، اگرچه اين ارتباط ضعيف تر از ارتباط هوش شفاهي با حجم مغز بود.

يقيناً اندازه مغز تمام داستان نيست. در خانم ها و آقايان با اندازه بدني يکسان، مغز خانم ها کوچکتر است، با اين حال تفاوت چشمگيري بين مغز خانم ها و آقايان وجود ندارد.

در کتاب رکوردهاي گينس، زني به نام ماريلين واس ساوانت» در بين سالهاي 1986 تا 1989 رکورد داشتن بالاترين (IQ) را به نام خود ثبت کرده است. اما مشخص شده به علت محدوديت ها و دشواري هاي زياد در تعيين نمره هوش فرد، طبقه بندي افراد بر حسب نمره هوش با محدوديت هاي زيادي همراه است. براي مثال مشخص شده نمره هوش واس ساوانت، بسته به نوع آزمون، شرايط آزمون و روز انجام آن بين 186 تا 228 متغيربوده است.

منبع: آي هوش


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون