جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3375- تاریخ : 1394/04/04 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 اما خبر 

 تفاوت مغز افراد منطقي و احساساتي

مطالعات محققان دانشگاه موناش استراليا از ارتباط بين تراکم ماده خاکستري مغز و ميزان همدلي و احساسات در انسان ها خبر مي دهد.به گزارش مهر، اين مطالعه نشان مي دهد، افرادي که داراي تراکم بيشتري در سلول هاي خاکستري مغز خود هستند، در ابراز رفتارهايي مانند همدلي عملکرد بهتري را نسبت به سايرين از خود بروز مي دهند.

اين مطالعه به سرپرستيRobert Eres انجام شده و نشان مي دهد، انسان ها به دو گروه همدلي احساسي و همدلي شناختي تقسيم مي شوند. افرادي که در گروه همدلي احساسي قرار مي گيرند، همان افرادي هستند که از ديدن يک صحنه يا فيلم ناراحت شده و گريه مي کنند. افرادي که در گروه همدلي شناختي قرار مي گيرند، همان افراد منطقي هستند که در برابر وقايع مختلف، پاسخ احساسي نشان نمي دهند.

در اين مطالعه، محققان از مورفومتري بر مبناي واکسل VBM استفاده کردند تا بتوانند علاوه بر بررسي ميزان تراکم ماده خاکستري در شرکت کنندگان، به ميزان همدلي شناختي و همدلي احساسي در آنها نيز بپردازند.

در پايان تحقيقات مشخص شد، افرادي که از امتيازات بالاتري براي همدلي احساسي برخوردار بودند، داراي تراکم بيشتري از ماده خاکستري در insula هستند. ( insula ناحيه اي در قسمت مياني مغز است). اما آنهايي که امتيازات بيشتري را در همدلي شناختي به خود اختصاص دادند، داراي تراکم بيشتري در midcingulate بودند. (midcingulate ناحيه اي که دو نيمکره مغز را به يکديگر وصل مي کند).

اين مطالعه نشان مي دهد که رفتارها چگونه از فعاليت و عملکرد مغز نشات مي گيرند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون