جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3347- تاریخ : 1394/02/31 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 سرمقاله
 برنامه ريزي 

مهدي طوسي

شايد تاکنون اقدام به برنامه ريزي هاي زيادي کرده باشيد و اتفاقا در پاره اي از موارد هم موفق بوده ايد اما در نهايت برنامه شما به شکست محکوم بوده است يا نتيجه اکتسابي شما منطبق بر
فعاليت هاي شما نبوده است. مي دانيد چرا؟ شما براي موفقيت در هر کاري نياز به دانستن اطلاعات لازم براي انجام آن کار و استفاده از تجربيات مثبت ديگران داريد.
اين که برنامه ريزي هاي شما هر بار با شکست مواجه شده است، چيز غيرمنتظره اي نبوده است بر عکس داشتن اين توقع که شما بدون دانستن مباني اقدام به برنامه ريزي کرده ايد و حتما هم موفق خواهيد بود، امري است غير طبيعي بنابراين براي تدوين يک برنامه جامع ابتدا بايد به يک سري اصول
توجه کنيد.
بسياري فکر مي کنند اشکال کار آن ها به دليل بي تجربگي، راه صحيح تنظيم برنامه را نمي دانند وبايد فردي با تجربه ي بيش تر آن ها را راهنمايي نمايد، به همين دليل به افراد مورد اطمينان خود مراجعه مي نمايند و تقاضاي دريافت برنامه را دارند تا در طول سال تحصيلي با اجراي آن برنامه در کنکور موفق شوند.
چه بسا برنامه اي بر اساس تجارب افراد تنظيم مي شود ولي آيا مي دانيد سرنوشت اين برنامه چيست؟ اين برنامه هم دقيقا" مانند برنامه ي تنظيمي خودتان اجرا نخواهد شد و بر روي صفحه کاغذ باقي خواهد ماند.
در برخي اوقات مشاهده مي شود دانش آموزان برخلاف آنچه واقعي است، اقدام به برنامه ريزي مي کنند به طور مثال يک
دانش آموز در طول هفته فقط براي مطالعه مفيد 30 ساعت زمان دارد اما هنگام برنامه ريزي 40 يا 45 ساعت برنامه ريزي تدوين مي کند. اين دقيقا اولين حلقه از زنجير موفقيت در اجراي برنامه ريزي است که اگر به آن توجه شود، موجب موفقيت و بي توجي به آن باعث شکست در برنامه ها خواهد شد.
برنامه ريزي بايد با توجه به توانايي هاي شخصي تدوين
شود:
حتما زماني که از برنامه ريزي ساعتي استفاده کرده ايد، متوجه شده ايد در برخي بازه ها حجم مطلب مشخص شده با زمان مطابقت ندارد، براي برخي دروس کمتر از حد لازم زمان قرار داده ايد و براي برخي ديگر بيش از مورد نياز وقت اختصاص داده ايد يا ممکن است در ساعتي برنامه ريزي کرده ايد که قصد مطالعه داريد اما به طور متناوب در اين زمان شما کسل هستيد و احساس مي کنيد بار ذهني مناسبي نداريد و مشکلاتي از اين قبيل.
برنامه ريزي در همه امور زندگي فرد برنامه ريز را به اهداف متعالي اش نزديک مي کند. نوجوانان بايد به اين باور برسند که رسيدن به همه اهداف بزرگشان نيازمند ملزوماتي است که
اساسي ترين آن برنامه ريزي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون