جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3344- تاریخ : 1394/02/28 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)

 نغمه 

حکيم ابوالقاسم فردوسي

زبان را نگهدار بايد بدن

نبايد روان را به زهر آژدن

که بر انجمن مرد بسيار گوي

بکاهد به گفتار خود آبروي

دل مرد مطمع بود پر ز درد

به گرد طمع تا تواني مگرد

مکن دوستي با دروغ آزماي

همان نيز با مرد ناپاک‌راي

دو گيتي بيابد دل مرد راد

نباشد دل سفله يک روز شاد

ستوده کسي کو ميانه گزيد


تن خويش را آفرين گستريد

شما را جهان‌آفرين يار باد

هميشه سر بخت بيدار باد

که بهر تو اينست زين تيره‌گوي

هنر جوي و راز جهان را مجوي

که گر بازيابي به پيچي بدرد

پژوهش مکن گرد رازش مگرد

چنين است کردار اين چرخ تير

چه با مرد برنا چه با مردپير


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون