جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3337- تاریخ : 1394/02/19 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (شنبه)

 سرمقاله 

 خانواده و نوجوان

مهدي طوسي

خانواده بايد بداند يکى از مهم‌ترين هدف‌هاى مهم تکاملى در دوره نوجواني، خودشناسى و خوديابى نوجوان است. نوجوان نياز دارد نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد، آنچه را مى‌تواند و يا نمى‌تواند بطور موفقيت‌آميز انجام دهد، ارزيابى کند خويشتن‌ پندارى و تصوير مثبتى از خود داشته باشد. خويشتن‌ پندارى نوجوان شامل احساس درباره خود است که از سرزنش خود تا ستايش خويش در نوسان است.

موفقيت مهم ديگر نوجوان براساس نظر اريکسون ميل به تعلق و پيوند با ديگران است که شامل رابطه گرم و پخته و معنى‌دار با ديگران، و بستگان و دوستان است. همه کس نياز دارد فرد يا افرادى را در زندگى داشته باشد تا بتواند آزادانه با او صحبت و درددل کند.

در اواخر دوره نوجواني، مخالفت و هم ستيزى با بزرگسال کاهش مى‌يابد. نوجوان جايگاه خود را در ارتباط با گروه همسن و سال خود مى‌يابد و با بزرگسالان نيز بر اساس يک رابطه محترمانه دو جانبه عمل و رفتار مى‌کند.

خانواده ها نخست بايد به نوجوان انديشيدن را بياموزند. اين منظور به دست نمي آيد، مگر آنکه مقدمات آن فراهم آمده باشد. فکر، نخست با احساس آغاز مي شود. خانواده نخست بايد آموزش را از آشنايي کودک و نوجوان با طبيعت آغاز کند. بدين معنا که درباره نظم و زيبايي سخن گفت: سپس رابطه طبيعت را با خدا تبيين کرد، به تدريج که کودک رشد مي کند مي توان مفاهيم جدي تر بدو آموخت.

سخت گيري زياد والدين و خانواده در اين دوران و همچنين سهل‌ گيري و آزاد گذاري آنها فرزند را موجودي سرکش ، طغيانگر و متزلزل بار خواهند آورد. از اين گذشته اين دوران ، دوران الگو گيري و همانند سازي و لازم است خانواده الگوهاي مناسبي را براي نوجوان خود فراهم سازند.

ميزان حضور خانواده در اجتماع نيز در اين اهميت بسزايي دارد. هابز معتقد است که بسياري از نوجوانان پريشان حال و آشفته به خانواده‌هايي تعلق دارند که از زندگي اجتماعي مجزا و بيگانه‌اند. خانواده در عين حال که کوچکترين واحد اجتماعي است، مبنا و پايه هر اجتماع بزرگ است.

افراد سالم جامعه ، افراد موفق و افراد فعال اجتماعي از داخل خانواده‌هاي سالم بيرون آمده‌اند و افراد ناسالم پرورش يافته خانواده‌هاي ناسالم هستند.

خانواده اگر اهميت نقش خودش را در رشد و نيز جامعه پويا متوجه بشود قطعا خودش را از کنار نوجوانش دور نخواهد کرد و البته در برخي اوقات زيادي به وي نزديک نمي شود.

به اميد روزي که جامعه اي پويا و سرشار از تفکر سالم در انتظار نسل بعدي باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون