جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3315- تاریخ : 1394/01/23 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)

 داستانك 

 حرف زدن!

مهدي طوسي

درست همين امروز بود که با خودت عهد بستي که ديگر در هيچ موردي از مواردي که با آنها حال نمي کني حرف نزني. درست در همين امروز بود که با خودت فکر کردي که اگر هم قرار است حرف بزني اما زياد حرف نزني و به قول معروف پر حرفي کني.

درست در همين امروز بود که وقتي با خودت تصميم گرفتي که ديگر حرف نزني اولين کسي که سمت تو آمد تا از تو بسته‌هاي آدامس را يکي پس از ديگري بخرد تو را وادار به حرف زدن کرد:

اقا آدامس هاي شما خوب است!

- بله بسيار جويدني است!

- آدامس هاي شما بوي خوبي دارد؟

بله بسيار بسيار خوش بوست!

اصلا دلت نمي خواهد در مورد آدامس حرف بزني آخر آدامس موضوعي نيست که تو با آن حال بکني هر چند که از همين راه شکم خودت را سير مي کني. اما به عقيده تو کوفت بخورد به اين شکم که بخواهد افکار تو را بيهوده به خودش مشغول بکند!

ديگر حرف نمي زني حتي اگر بخواهند تو را به زور وادار به حرف زدن بکنند!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون