جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3296- تاریخ : 1393/12/16 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (شنبه)

 دانشنامه نوروز تدوين مي شود 

نشست نهايي 'تدوين پرونده چند مليتي نوروز' با حضور نمايندگان12 کشورعضو پرونده و با حضوردکترسيدرضا صالحي اميري رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي و محمد حسن طالبيان معاون سازمان ميراث فرهنگي در کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.
به گزارش ميراث فرهنگي ، محمد حسن طالبيان درنشستي که به منظور تدوين نهايي"پرونده چند مليتي نوروز" با حضور نمايندگان 12 کشور درکتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزارشد، گفت:
ثبت نهايي پرونده نوروز از اهميت ويژه اي برخوردار است و اين پرونده درشمارنخستين پرونده هاي بين کشوري است که سازمان يونسکو به آن توجه ويژه اي دارد. اين پرونده نخستين بار با همکاري هفت کشور براي ثبت جهاني به يونسکو مطرح شد اما به مرور پنج کشور ديگر نيز به اين پرونده پيوستند واين ديدار و نشست نيز به منظور تدوين نهايي سندي با حضور 12 کشور برگزار مي شود.
او افزود: پيام اصلي پرونده چند مليتي نوروز صلح و شادي براي جهانيان است و ما ثبت اين پرونده
چند مليتي را به فال نيک مي گيريم و با ثبت اين پرونده زمينه اي فراهم مي شود که در منطقه به ميراث جهاني چند مليتي توجه ويژه اي بشود و در جهت حفظ و نگهداري اين ميراث، همگان بکوشند.
درادامه سيد رضا صالحي اميري رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران گفت: من بسيار شادمانم که امشب در کتابخانه ملي ميزبان نمايندگان فرهنگي کشورهاي منطقه هستم
. کتابخانه ها تکه اي از بهشت بر روي زمين هستند و اميدوارم دربازديدي که ازکتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران داشته ايد به اين موضوع پي برده باشيد. او درادامه با اشاره به بناي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران درباره جزئيات اين بنا و آثار ارزشمندي که در اين مجموعه نگهداري مي شود گزارشي را ارائه کرد و گفت: ايران يکي از متمدن ترين کشورهاي جهان به شمار مي رود که از قدمت ديرينه اي برخوردار است و اين تمدن کهن ميراث ارزشمندي را براي ما به ارمغان گذاشته است.
صالحي در ادامه با اشاره به پرونده چند مليتي نوروز گفت: من مقاله مستند و مدوني با عنوان "نوروزوهمبستگي ملي" نوشته ام که دراين مقاله به جايگاه و اهميت نوروز درمنطقه پرداخته ام که ترجمه اين مقاله را دراختيار دوستان خواهم گذاشت.
رئيس کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران گفت: با فرا رسيدن نوروز درايران شاهد نوعي دگرديسي فرهنگي و اجتماعي در ايران خواهيم بود و نوروز موجب آشتي و انسجام ملي در کشور ما
مي شود. مثلا همين لحظه که اين جا نشسته ايم بسياري از ايراني ها در فکرسبزکردن سبزه سفره هفت سين هستند. سبزه اي که درباورايراني ها اگرسبزنشود و در سفره هفت سين جاي نگيرد سفره هفت سين ما کامل نمي شود.
صالحي اميري يکي از مهمترين پيام هاي نوروز را صلح و دوستي عنوان کرد و گفت: همزمان با
تازه شدن طبيعت؛ ايراني ها تلاش مي کنند که ردي از کينه و کدورت ها در روابط شان به جا نماند و با روي گشاده با يکديگر روبرو شوند از اين منظر
مي توان گفت که پيام اصلي نوروز صلح و دوستي است و با اين پيام مي توان فصل جديدي از ارتباطات را در منطقه به وجود آورد و در مقابله با افراطي گري هاي موجود در منطقه که ناامني و جنگ را در منطقه دامن زده است مي توان پيام صلح و دوستي را که در نوروز نهفته است را به منطقه و جهان صادر کرد.
او درادامه پيشنهاد تدوين دانشنامه نوروز را به صورت مشترک ميان 12 کشوري که فرهنگ شان با نوروز پيوند خورده ارائه داد و گفت: با همکاري يکديگر مي توانيم اين دانشنامه را بنويسم و
زمينه اي را فراهم کنيم که هنرمندان و پژوهشگران با نگاه ويژه اي با نوروز روبرو شوند و از اين ميراث ارزشمند براي خلق آثار فرهنگي و هنري جاندار بهره گيرند تا با اين وسليه نيز ميراث جهاني خود را به جهانيان معرفي کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون