جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3232- تاریخ : 1393/09/27 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(پنجشنبه)

 كاغذ اخبـار 

انگيزش چه تاثيري در يادگيري زبان انگليسي دارد

قسمت دوم

بطور کلي آنچه اهميت دارد اين است که معلم بداند سه نوع انگيزش ( بروني، دروني و کاميابي) کاملا در رابطه با يکديگر بوده و عوامل فردي، رواني و اجتماعي در کاهش يا افزايش هر کدام تاثير دارد. براي معلم ضرورت داردکه بداند نوع انگيزش چيست و چگونه در زبان آموز شکل مي گيرد؟ انگيزش هاي بروني و دروني هر کدام مي توانند دو زير گروه داشته باشند که زبان آموزان را به حرکت وا مي دارد. انگيزش دروني در افراد برون گرا بصورتي است که زبان آموز از زبان انگليسي براي برقراري ارتباط با ديگران سود مي برد در حاليکه در افراد درون گرا زبان آموز براي تعمق و تفکر شخصي و کارهاي فردي از زبان استفاده مي کند. شکل گيري انگيزش بر اساس چهار تئوري روانشناسي صورت مي گيرد. اين تئوريها عبارتند از: تئوريهاي نياز، ابزاري، قضاوت و تقويت.

تئوريهاي نياز بر انگيزش بروني و دورني تکيه دارند و معلم براي رشد اين انگيزش بايد محيط کلاس را آرام و دور از تشويش اداره کند. دادن امتيازات درسي، تشويق و طرح سئوالات ساده در ابتداي کلاس، انگيزش يادگيري را افزايش داده و نياز به پيشرفت را در زبان آموز برآورده مي سازد. در تئوري ابزاري زبان آموز از زبان انگليسي بعنوان ابزاري استفاده مي کند تا نياز خويش را بر طرف سازد. معلم بايد بداند که اين ابزار از نظر دانش آموزان بايد ارزش تلاش را داشته باشد. اهداف کلاسي بايد به گونه اي باشند که زبان آموزان با انگيزش ابزار گرايانه را به حرکت وادارد تا به ارزش زبان آموزي که به عنوان وسيله اي براي رسيدن به هدف( مثل کسب نمره و يا گذراندن امتحان) واقف شود. تئوري قضاوت که ظاهرا در انگيزش دروني ريشه دارد زبان آموز را به فکر وا مي دارد که آياآنچه را که مي آموزد ارزش تلاش را دارد يا نه؟ اگر زبان آموز در قضاوت خويش به اين نتيجه برسد که زبان آموزي ارزش کاربردي ندارد، وي دچار ياس شده آن را رها مي کند.

منبع : آكا ايران

ادامه دارد...


پيشنهاد بازنگري دوره پيش دبستاني روي ميز شوراي عالي انقلاب فرهنگي

در جلسه کميسيون تعليم و تربيت دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد شد در مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش پيرامون دوره پيش دبستاني بازنگري شود.به گزارش ايرنا ، در ابتداي جلسه کميسيون تعليم و تربيت دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، که به ادامه بررسي طرح پيشنهادي سامان بخشي به تعليم و تربيت غيررسمي اختصاص داشت، گزارشي از وضع موجود آموزش غيررسمي در کشور ارائه شد.در ابتداي اين جلسه بررسي قوانين و مقررات حاکم بر مهد کودک هاي کشور در دستور کار قرار گرفت که به همين منظور گزارش «وضعيت مراکز تربيت و نگهداري کودکان زير هفت سال در ايران» که توسط انديشکده تعليم و تربيت تهيه شده بود، ارائه شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در اين گزارش با تحليل محتواي اسناد کلان و قوانين کشور که ناظر به موضوعات کودک و تربيت دوره کودکي و مهدهاي کودک بود، مطالعه تطبيقي بين 5 کشور کانادا، مالزي، ايتاليا، فرانسه و ژاپن با کشورمان نيز انجام شده است.

در بخشي از اين گزارش به اين موضوع اشاره شده که در کشورهاي مورد اشاره به طور کلي آموزش هاي پيش از دبستان غيراجباري بوده و اصلي ترين مراکز تربيت و نگهداري کودکان زير هفت سال، زير مجموعه نهاد متولي تعليم و تربيت است.

در ادامه جلسه و با حضور معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کل کشور، موضوع فعاليت ها و استراتژي هاي پيش روي اين سازمان پيرامون موضوع مهدهاي کودک مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در گزارش ارائه شده توسط معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کل کشور به وجود 16 هزار و 458 مهد کودک در سطح کشور که تعداد 697 هزار و432 کودک را تحت پوشش خود دارند، اشاره شده است.

بعد از ارائه اين گزارش اعضا به بيان نظرات خود پرداختند که توجه بيشتر به رده سني زير 6 سال و ارائه سامان مند و بهينه الگوي تربيت کودکان به اين مقطع سني؛ نياز به توجه بيشتر به ابعاد محيطي و فيزيکي مهد کودک ها و تاثير اين ابعاد در تربيت کودکان؛ بهره گيري از ظرفيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مرجع بالادستي حوزه تعليم و تربيت در تعيين نهايي نهاد مسوول سامان بخشي حوزه تعليم و تربيت کودکان؛ اعطاي مجوز قانوني به سازمان بهزيستي به منظور ساماندهي مجوز مهدکودک هاي غير مجاز؛ بازنگري مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش پيرامون دوره پيش دبستاني؛ اجراي کامل قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه و بررسي قوانين و مقررات موجود در اين حوزه با توجه به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از مهم ترين آنها بودند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون