جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3232- تاریخ : 1393/09/27 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(پنجشنبه)

 قائم مقام وزير در ستادمرکزي بزرگداشت مقام معلم خبر داد:
 ابلاغ شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه درسال تحصيلي 94-93 

 قائم مقام وزير درستادمرکزي بزرگداشت مقام معلم، از ابلاغ شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه درسال تحصيلي 94-93، خبر داد.

به گزارش شاپرك، خسرو نظري، برخي از فعاليت هاي صورت پذيرفته در جهت آسيب شناسي شيوه نامه را انجام نظرسنجي گسترده از فرهنگيان، عوامل اجرايي استان ها و مناطق و...، بهره گيري از سئوالات و ابهامات طرح شده در فرآيند اجراي شيوه نامه در سال تحصيلي گذشته، مکاتبه با حوزه هاي مختلف و مرتبط ستادي، برگزاري جلسات هم انديشي با برخي از مشاورين و معاونين، بهره گيري از نتايج تحقيقات انجام شده در اين حوزه و... برشمرد.

رييس مرکز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات، با اشاره به عدم تغيير سهميه معلمان نمونه در مقايسه با سال قبل، تصريح کرد: کيفيت امتيازدهي به برخي سنجه ها بر مبناي نتايج نظرسنجي و نظرات اعلام شده از سوي معاونت ها ، سازمان ها ، بازنگري در نمون برگ هاي امتيازدهي توسط دانش آموزان و شوراي مدرسه از 40 به 50 امتياز، افزودن امتياز شوراي مدرسه / اداره به نمون برگ «الف» با توجه به اهميت شاخص هاي نمون برگ در سنجش صلاحيت هاي حرفه اي معلمان را برخي از تغييرات ايجاد شده در شيوه نامه سال جاري برشمرد.وي خاطر نشان کرد: امتيازدهي به عوامل اجرايي و داوري مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي و آموزش تلفيقي يا فراگير، افزايش امتيازات نمون برگ الف ( نمون برگ امتيازات) به 1155 امتياز، اصلاح حداقل امتياز تعيين شده براي احراز عنوان معلم نمونه در سطوح مختلف به تناسب افزايش امتياز کلي نمون برگ الف(منطقه، استان و کشور به ترتيب 280، 330و 390)، تغيير در نحوه احتساب سه سال سابقه فعاليت و گروه بندي پست ها بر اساس نوع فعاليت، کاهش گروه هاي شرکت کننده در برنامه از 27 به 25 گروه، استقلال در انتخاب معلمان بخش غيردولتي و ايجاد تسهيلات ويژه براي انتخاب اين همکاران وافزودن مرحله گزينش و انتخاب ستادي براي مرحله ي کشوري ديگر تغييرات ايجاد شده در شيوه نامه سال جاري مي باشد.نظري از عوامل اجراي شيوه نامه در استان ها، مناطق و مدارس سراسر کشور، خواست، جهت اجراي مناسب و دقيق شيوه نامه و در نتيجه جلب مشارکت و رضايت عموم فرهنگيان برنامه ريزي داشته باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون