جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3232- تاریخ : 1393/09/27 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(پنجشنبه)

 داستانك 

 پر حرف!

مهدي طوسي

درباره اينکه بيشتر بتواني حرف بزني خيلي فکر مي کني. البته به اين نتيجه مي رسي که نبايد به اين زودي ها حرف بزني و بهتر است که همچنان لال باشي و حرف نزني. چرا که اين جوري همه تو را آدم با ادب و با فکري مي دانند. چرا که آدم هاي پر حرف خيلي آدم هاي درستي نيستند و اين براي تو که يک آدامس فروش خوبي هستي درست نيست که حرف بزني و همه تصور بکنند که تو آدم بي تجربه اي هستي!

آدامس مي فروشي اما باز هم براي فروشت حرفي نمي زني و تبليغ نمي کني تا شايد تو را آدم با شناختي تصور بکنند!

حتي يک نفر آدامس از تو مي خرد و پولش را نمي دهد اما باز تو حرف نمي زني که مبادا تو را پر حرف تلقي بکنند!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون