جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1701- تاریخ : 1388/04/07 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (يكشنبه)

 نکته!
  چگونه در زندگي احساس خوشبختي کنيم 

خوشبختي به عقيده يکي از فلاسفه و روان شناسان قرن نوزدهم عبارت است از نسبت محقق و عملي شدن خواسته هاي دروني فرد.
بدين ترتيب وقتي شما به نوعي خواسته هاي خود را محقق شده مي بينيد و به آنها دست مي يابيد در زندگي احساس خوشحالي مي کنيد و خود را خوشبخت مي دانيد; اما در اين خصوص 2 راه داريد:
يا اين که مرتب چيزهايي را به فهرست خواسته هايتان اضافه کنيد و بخواهيد به آنها دست يابيد يا اين که توقعات خود را کاهش دهيد.
محققان تعاريف جديدتري نيز از خوشبختي ارائه کرده اند و در مورد شيوه دستيابي افراد به آن نيز توصيه هايي داشته اند و به منظور دستيابي و درک کيفيت خوشبختي، پرسشي را طرح کرده اند و آن هم عبارت است از اين که به منظور اين که فردي خوشبخت باشد چه تعداد تجربيات خوب در مقابل تجربيات بد بايد داشته باشد؟
مفهوم خوشبختي اين است که وقتي ما تجربيات خوب زندگي را با تجربيات بد مخلوط کنيم تعداد تجربيات خوب بيشتر باشد. اين تجربيات خوب مي توانند شامل يک شغل خوب و دلخواه،  يک همسر خوب و شريک زندگي همراه، سرگرمي ها و تفريحات خوشايند، تعطيلات آخر هفته مملو از محبت و علاقه ميان اعضاي خانواده، تولد فرزند جديد، ملاقات و آشنايي با دوستان و همکاران خوب و بسياري موارد ديگر باشد که موجب رضايت و خشنودي دروني ما شود.
براي داشتن احساس خوشحالي شايد نتوانيم تعداد و شدت اتفاقات خوب و مثبت را در زندگي افزايش دهيم، اما مي توانيم توجه و تمرکز خود را روي آنها زياد کنيم.
مي توانيم بياموزيم که چگونه از کوچک ترين موفقيت ها لذت ببريم و از اهميت آنها در زندگي مان آگاه شويم و براي به حداقل رسانيدن موارد منفي و تحقق خواسته ها بيشتر سعي کنيم. وقتي ما بر لحظه هاي بزرگ زندگي تاکيد و تمرکز کنيم احتمال شکست و نا اميدي را کاهش مي  دهيم و از انواع خوشي هايي که در زندگي داريم احساس خوشبختي مي کنيم. اما در جايي که به نظر مي رسد هيچ راهي براي خوشبختي وجود ندارد اطلاعاتي که محققان از افرادي در انواع گروه هاي سني،  اقتصادي،  تحصيلي و فرهنگي از هر دو گروه زن و مرد به دست آورده اند حاکي از اين است که ما مي توانيم اقداماتي به منظور افزايش رضايت از زندگي و زندگي بهتر و خوشبخت تر انجام دهيم.
اهميت مهارت 
براساس مطالعات و مصاحبه هاي انجام شده، خوشبختي صرفا به دليل وقايع خوب و مثبت در زندگي ايجاد نمي شود، بلکه تا حد زيادي به خود شما بستگي دارد. اين شما هستيد که مي توانيد اين وقايع خوب را ايجاد و روند اتفاقات را کنترل کنيد. شما نقش قابل ملاحظه اي در رخ دادن اتفاقات خوب داريد.
به طور حتم، در سطح پايين تر خوشبختي به آگاهي شما براي پيشگيري از وقايع بد هم بستگي دارد. اين مهارت شماست که در هر دو جنبه تا حد زيادي امور را کنترل کنيد تا موجب احساس رضايت يا عدم رضايت دروني شما شود.
با توجه به راه هاي مناسب رسيدن به خوشبختي گفتني است که سعي شما براي ايجاد وقايع مثبتي که احساس مي کنيد توانايي رسيدن به آن را داريد و در آن موفق مي شويد نيز سريع ترين راه احساس خوشبختي و در واقع بخشي از آن است.
بديهي است اين کار به مهارت نياز دارد. نخست بايد بدانيد اين مهارت بسادگي به دست نمي آيد. بايد بدانيد واقعا چه چيزي شما را خوشحال مي کند. شايد با پول زياد خوشبخت نشويد. اگرچه داشتن پول در احساس رضايت بي تاثير نيست; اما راه رسيدن نيز نيست. از طرفي مي تواند بسادگي به دست آوردن يک کتاب خوب و آشنايي با فرهنگ ملل گوناگون جهان باشد.
وقايع مثبت و منفي
گفتني است در بيشتر افرادي که احساس خوشحالي مي کنند ارزيابي زندگي عاطفي شان به شکل مثبت صورت مي گيرد. ما به اين نتيجه رسيده ايم که نسبت وقايع مثبت به منفي در زندگي از عوامل اصلي است.
در اين مورد که چه کسي خوشبخت است و چه کسي نيست سن و تحصيلات نقش قابل ملاحظه اي ايفا نمي کنند.
ازدواج يکي از عوامل تعيين کننده در وضعيت رضايتمندي روحي فرد تلقي مي شود و درصد افرادي که احساس خوشبختي مي کنند در افراد متاهل بيشتر از افراد مجرد گزارش شده است، در حالي که در هر دو جنس مرد و زن خوشبختي تا حدودي به يکديگر نزديک است اما در موارد عدم احساس خوشبختي زنان به نسبت مردان دو برابر بيشتر مبتلا به افسردگي مي شوند. در جوامع غربي نشان داده شده که احساسات خوشايند و ناخوشايند در زنان به مراتب از شدت و هيجان بيشتري برخوردار است.
برونگرايي نيز ارتباط زيادي با خوشبختي دارد; البته نقش عزت نفس و اتکا» به خود را نيز نبايد ناديده انگاشت. مطالعات نشان داده افراد برونگرا چه به تنهايي زندگي کنند و چه با ديگران و چه در محيط هاي اجتماعي کار کنند، افراد خوشحال تري هستند.
بعلاوه مطالعه بر رفتارهاي ژنتيکي نشان مي دهد سطح احساسات خوشايند و ناخوشايند تا حدي وابسته به ارث و عوامل ژنتيکي نيز است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
زنگ ورزش
كانون