جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3062- تاریخ : 1393/02/30 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 داستانك 

 درخت کاج محل کارت

مهدي طوسي

به درختي که هميشه تکيه مي دادي تا هم زير سايه اش آدامس‌هايت را بفروشي و هم اينکه تکيه گاهي داشته باشي ديگر نمي تواني تکيه بدهي. البته نه اينکه درخت نخواسته باشد تو به او تکيه بدهي و يا اينکه يک جورهايي از تکيه تو به خودش ناراحت باشد و دلخور باشد و عصبي باشد، نه اصلا اين جوري نيست اما امروز که به سمت خيابان راه افتادي تا هر جوري شده آدامس هايي که ديروز نتوانستي بفروشي را بفروشي متوجه شدي که شهرداري همان منطقه با اره برقي افتاده به جان تکيه گاه تو و دارد از بيخ آن را مي کند!

به خودت گفتي: چرا بايد من به هر چي که تکيه مي دهم زودي از بين برود!

فکر مي کني و به اين نتيجه مي رسي که ديگر غير از خودت به هيچ چيز و هيچ کسي تکيه نکني حتي درخت کاج محل کارت!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون