جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2989- تاریخ : 1392/11/17 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 آموزشي 

هنجار و ناهنجار اجتماعي

منيژه اکبري معاون هنرستان ولايت آموزش و پرورش ناحيه 3 کرج

قسمت نهم

منشا هنجارها

برخي از هنجارها از طريق دين، قوه مقننه، و يا دولت‌ها به وجود مي‌آيند، و بسياري از هنجارهاي مهم زندگي نيز از عادت‌ها و سنت‌ها ناشي مي‌شوند . به‌طور کلي اين هنجارها با عناوين هنجارهاي ديني، هنجارهاي رسمي و هنجارهاي سنتي در جامعه بيان مي‌شوند.

مشخصه‌هاي هنجار اجتماعي

به‌طور کلي مي‌توان گفت هنجار اجتماعي چند مشخصه دارد:

1- قاعده و استاندارد رفتار اجتماعي (تنظيم روابط اجتماعي، فعاليت مشترک و کنش اجتماعي).

2- رعايت کردن اکثريت.

3- مجازات در صورت عدم رعايت.

در نتيج? اين سه عامل است که هنجار در واقع يک دستورالعمل رفتار اجتماعي يا به قول رالف دارند ورف و ديگران يک "گرامر اجتماعي" مي‌شود. زيرا نقش عمده هنجار در جامعه، تنظيم نظم اجتماعي و تبعيت از آن‌ها در روابط اجتماعي است.

ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون