جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2894- تاریخ : 1392/07/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)

 ايستگاه 

 ايستگاه خنده!

مهدي طوسي

مي روم پي کارم!

اين جوري مي گويند که تيم علي دايي که در داربي نتوانست آن جوري که بايد نتيجه بگيرد و در بازي، درست و حسابي مقابل استقلال موفق نبود در يک جايي عنوان کرده که تصميم دارم هر جوري شده خودم را از سبد تيم پرسپوليس جدا کرده و بروم پي کارم.

گفته مي شود که علي دايي عنوان کرده ما نبايد تحت هيچ شرايطي حساسيت را به سبد بازي هاي داربي اضافه بکنيم که مربي ياني مثل من که اين همه به گردن اين فوتبال حق دارند از ليگ بروند و جايي بروند که ديگر کسي به فکر آنها نباشد. البته براي من مهم نيست که کسي به فکر من نباشد. اما اين درست نيست که کسي به فکر مربيان داربي نباشد و به اين فکر نباشد که آنها چرا بعد از داربي رفته اند به يک جاي ديگر!

گفته مي شود که علي دايي عنوان کرده: من که از سبد بازي هاي داربي براي هميشه رفتم پي کارم اما اين را بدانيد که اصولا کار شما کار درستي نبود که با داوري هاي تان در داربي و با اين کار که نگذاشتيد که من برنده همه جوره داربي باشم اين اوضاع را برايم درست کرديد که براي هميشه از فوتبال بروم به سبد ديگري براي امرار معاش؛ و اينکه بتوانم شکم زن و بچه ام را سير بکنم به يک سبد کاري ديگري بروم!

اين جوري عنوان مي کنند که علي دايي حتي در ادامه افزوده: اگر اوضاع به همين منوال باشد که الان هست نه تنها در بازي هاي داربي ديگر مربي باقي نمي ماند بلکه در بازي هاي داربي ديگر بازيکني هم باقي نمي ماند!

او در خاتمه اضافه کرده: در خاتمه بايد عرض بکنم که اگر داربي هاي ايران بخواهد به همين منوالي که الان دارد پيش مي رود پيش برود ديگر نه تنها بازيکني در داربي باقي نمي ماند بلکه ديگر مربي هم باقي نمي ماند و به اين شيوه ديگر داربي هم باقي نمي ماند! در هر صورت ما گفتيم!

پرويز مظلومي و خاطرات داربي

اين جوري مي گويند که پرويز مظلومي که در داربي تنها مربي بود که در اولين حضورش در استقلال برنده همه جوره و همه کاره داربي بود گفت: من به همين زودي ها خودم را از سبد مربياني که در داربي نتيجه نمي گيرند بيرون کرده و به سبد مربياني که در داربي استقلال و پرسپوليس نتيجه مي گيرند اضافه مي کنم.

وي اضافه کرد که من جوري خودم را به اين سبد اضافه مي کنم که ديگر کسي نتواند به اين سبد خودش را اضافه بکند!

گفته اند که پرويز مظلومي بعد از داربي حتي اين را هم گفته: من حتي تصميم دارم که بعد از داربي خودم را به سبد مربي ياني که بعد از برنده شدن در داربي با تلويزيون مصاحبه نمي کنند و يا اگر هم اين کار را مي کنند خيلي کلاس مي گذارند اضافه بکنم!

گفته اند که پرويز خان حتي در ادامه گفته است: من براي اينکه ديگر در بازي هاي داربي بازنده نباشم تصميم دارم که هر جوري شده بازي هاي داربي را با تمام قوا بيايم و اين کار را جوري انجام بدهم که ديگر کسي نتواند من را بازنده اين بازي ها بداند!

در هر صورت اين جوري مي گويند که مظلومي اين جوري گفته که من در داربي نمي خواهم در سبد بازنده ها باشم و اين حرف را جدي مي گويم!

کريم باقري هم خوب بود

اين جوري مي گويند که کريم باقري بازيکن قديم تيم پرسپوليس تهران که در داربي ها هر گونه تلاشي را از خودش انجام داد اما نتوانست به چيزي که مي خواهد برسد(راستش چيزي که وي مي خواهد به آن برسد و نرسيده را ما به درستي نمي دانيم!) تصميم گرفته که خودش را از سبد بازيکناني که ديگر نمي خواهند در داربي بازي بکنند اضافه بکند!

گفته اند که حتي کريم آقا گفته: من به اين دليل مي خواهم خودم را از سبد بازيکناني که قرار است خودشان را از سبد بازي در داربي دور بکنند اضافه بکنم که من هر چه تلاش مي کنم که اين بازيکنان قرمز پوش گل بزنند اما نمي زنند. من هر کار مي کنم که اين بازيکنان با کمک من دروازه حريف را نشانه بگيرند اما اين کار را نمي کنند! من هر کاري مي کنم که اين بازيکنان توي زمين به چيزي که من مي خواهم دست پيدا بکنند اما خودشان نمي خواهند!

کريم آقا حتي گفته: من با اين سن و سال ديگر چه کار مي توانم بکنم. من چه کار بايد مي کردم که نکردم. من بايد بازي مي کردم که کردم. من بايد پاس مي دادم که دادم. من بايد بين دو نيمه حرف مي زدم که زدم. ديگر من نمي دانم که بايد خودم را در سبد کدام يک از بازيکنان پيش کسوت مي انداختم که نينداختم!

کريم آقا در ادامه گفته: اما من اين را مي دانم که تصميم دارم هر چه سريعتر خودم را از سبد بازيکناني که در داربي بازي مي کنند بردارم و بيندازم در سبد بازيکناني که ديگر تصميم ندارند در داربي بازي بکنند!

در هر صورت ما بيشتر از اين اطلاع نداريم و از اينکه آقا کريم مي خواهد چه کار بکند و يا اينکه چه کار نکند مطلع نيستيم!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون