جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2872- تاریخ : 1392/06/20 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)

 جهت اطلاع 

حقوق و جوانان

قسمت چهل و سوم

پنجم:پيشنهاد مي گردد تاسر حد امكان از ورود نوجوانان و جوانان به دستگاه قضايي جلوگيري شود ( قضازدايي)و اگر بنا به دلايلي آنها وارد فرآيند كيفري شدند توجه به مطالب ذيل بسيار مفيد خواهد بود:

1-اختصاص دادگاه هاي ويژه و مجزا (از نظر موقعيت مكاني )براي نوجوانان و جوانان

2-لزوم آموزش قضاوت خاص كه علاقه مند به پيگيري امور نوجوانان و جوانان هستند(قاضي نوجوانان و جوانان )به لحاظ حساسيت شغل آنها

3-ضرورت توسعه آموزش ضابطين دادگستري براي پيشگيري از آسيب پذيري بيشتر نوجوانان و جوانان و دستگيري هاي بدون مطالعه

4-تاسيس پليس ويژه نوجوانان و جوانان به تفكيك جنسيت (پليس دختران و پليس پسران)به منظور ساماندهي مسائل قضايي آنان

5-تاسيس بخش ويژه اي در دادسرا براي پيگيري امور نوجوانان و جوانان (در زمينه بزهكار و بزه ديدگي)و نيز استفاده از دادستان،داديار و بازپرس متخصص به امور نوجوانان و جوانان

ادامه دارد...

برگرفته از :گزارش ملي جوانان


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون