جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2851- تاریخ : 1392/05/26 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(شنبه)

 نغمه 

قسمتي از شعر "باغي در صدا"

سهراب سپهري

در باغي رها شده بودم

نوري بيرنگ و سبک بر من مي وزيد

آيا من خود بدين باغ آمده بودم

و يا باغ اطراف مرا پر کرده بود ؟

هواي باغ از من مي گذشت

شاخ و برگش در وجودم مي لغزيد

ايا اين باغ

سايه روحي نبود

که لحظه اي بر مرداب زندگي خم شده بود ؟

ناگهان صدايي باغ را در خود جا داد

صدايي که به هيچ شباهت داشت

گويي عطري خودش را در آيينه تماشا مي کرد

هميشه از روزنه اي نا پيدا

اين صدا در تاريکي زندگي ام رها شده بود

سر چشمه صدا گم بود

من ناگاه آمده بودم

خستگي در من نبود

راهي پيموده نشد

آيا پيش از اين زندگي ام فضايي ديگر داشت ؟.....


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون