جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2842- تاریخ : 1392/05/13 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(يكشنبه)

 ايستگاه 

آزمون شاعري!


عبدالکريم گشايش
خريدن دل!
شعر" اي دل تو خريداري نداري.... افسون شدي و ياري نداري" به چه معني است؟
- به اين معني است که دل مربوطه خيلي کهنه شده و کسي دوست ندارد دل کهنه را بخرد!
- به اين معني است که دل هم مثل يک سري کالاهاي ديگر تحريم شده و قيمتش رفته بالا و کسي تمايلي ندارد آن را بخرد!
- به اين معني است که دل قابليت افسون شدن دارد و لذا کسي حاضر نمي شود کالايي که به آني افسون مي شود را بخرد!
- به اين معني است که دل بايد يک يار داشته باشد و لذا چيزي که چندين يار داشته باشد به درد خريده شدن نمي خورد!
- همه گزينه ها درست است!
- همه گزينه ها غلط است!
- همه گزينه ها غلط است غلط است!
- همه گزينه ها درست است درست است!
همين گزينه آخري درست است!
نه بابا چه کسي گفته همين گزينه آخري درست است!
**
شعري براي شب هاي روشن
شعر " خداحافظ اي شعر شب هاي روشن...." به چه معني است!؟
- به اين معني است که شب تاريک است و وقتي شعري براي شب روشن باشد بي معني مي شود و لذا بايد با آن خداحافظي کرد!
- به اين معني است که شب روشن نمي شود مگر به وسيله روشن کردن يک عالمه چراغ و لذا با اين گراني قيمت برق بهتر است با شعر شب هاي روشن خداحافظي کرد!
- به اين معني است که شعري که براي شب هاي روشن سروده بشود به درد همان شب هاي روشن مي خورد و نه به درد همه وقت و لذا آدم بايد با شعري که زمان و مکان داشته باشد خداحافظي کند!
- به اين معني است که يک آدم با ادبي که با همه خداحافظي مي کند بايد با شعري که براي شب هاي روشن هم سروده شده خداحافظي کند تا ادبش به چالش کشيده نشود!
- گزينه به اين معني است که يک آدم با ادبي که با همه خداحافظي مي کند بايد با شعري که براي شب هاي روشن هم سروده شده خداحافظي کند تا ادبش به چالش کشيده نشود درست است!
- گزينه به اين معني است که يک آدم با ادبي که با همه خداحافظي مي کند بايد با شعري که براي شب هاي روشن هم سروده شده خداحافظي کند تا ادبش به چالش کشيده نشود غلط است!
- همه گزينه ها درست است!
- همه گزينه ها غلط است!
**
بشين کنارم!
شعر " عزيز بشينه کنارم... ز عشقش بي قرارم" به چه معني است؟
- به اين معني است که عزيز بهتر است بنشيند کنار آدم نه کنار غير آدم!
به اين معني است که اگر عزيز است که بايد کنار آدم بنشيند وگرنه عزيزي که کنار بقيه بنشيند که عزيز نمي شود!
- به اين معني است که اگر عزيز بنشيند کنار آدم عزيز است وگرنه که همان بهتر که ز عشقش بي قرار نباشيم!
- به اين معني است که بايد هر جور شده عزيز را بنشانيم کنارمان که کس ديگري پيدا نشود عزيز را بنشاند کنارش!
- به اين معني است که اگر جا بود عزيز بنشيند کنارمان و اگر جا نبود لزومي ندارد عزيز بنشيند کنارمان!
- به اين معني است که اگر سوار اتوبوس شديد و يک فرد مسن ايستاده در اتوبوس قرار داشت عزيز را از کنارمان بلند کرده و به فرد مسن بگوييم کنارمان بنشيند!
- همه گزينه ها درست است!
- همه گزينه ها غلط است!
-همه گزينه ها، هم غلط است و هم درست است!
- همه گزينه ها را بخوانيم تا شايد مورد درست را پيدا کنيم!نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون