جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2838- تاریخ : 1392/05/07 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(دوشنبه)

 جهت اطلاع 

حقوق و جوانان

قسمت نهم

2-واكنش هاي اجتماعي در قبال بزهكاري نوجوانان و جوانان:

با توجه به ويژگي هاي شخصيتي و رواني نوجوانان و جوانان، اتخاذ يك سياست كيفري افتراقي در قبال بزهكاري آنان ضروري است در حقوق كيفري ايران با توجه به پذيرش مسئولين كيفري جهشي و به رسميت نشناختن مراحل نوجواني و جواني (مسئوليت كيفري تدريجي )اين قبيل افراد را در صورت ارتكاب بزه مانند بزرگسالان كيفر مي شوند.مطابق اسناد بين المللي ناظر بر نوجوانان و جوانان ،به ويژه ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك،اشخاص زير 18 سال(اعم از دختر و پسر)نبايد مشمول مجازات حبس ابد و اعدام بدون بخشودگي شوند.در قوانين كيفري سابق از جمله قانون مجازات عمومي 1352(با توجه به اينكه اين قانون مسئوليت جزاي تدريجي را مورد پذيرش قرار داده بود)بزهكاران نوجوان و جوان مشمول سياست جزايي افتراقي بودند.به عنوان نمونه اگر اشخاص بيش از 15 سال تمام و كمتر از 18 سال جرمي از درجه جنايات انجام مي دادند، به جاي كيفر اعدام يا حبس ابد به حداقل دو سال حبس در انطباق كامل با سياست افتراقي نيست.اتخاذ سياست كيفري افتراقي در مورد نوجوانان و جوانان امري ضروري به نظر مي رسد تا از اين راه قانونگذار حتي الامكان از تمسك به واكنش هاي كيفري سركوبگر و تحقير كننده در قبال جوانان امتناع نموده در صدد اعمال اقدامات اصلاح كننده برآيد.

ادامه دارد...

برگرفته از :گزارش ملي جوانان


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
ويژه
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون