جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2832- تاریخ : 1392/04/31 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(دوشنبه)

 اما خبر 

کيفيت زندگي زنان شاغل بهتر است يا خانه‌دار؟

زنان شاغل در تمام ابعاد کيفيت زندگي به جز عملکرد جسماني، وضعيت بهتري از زنان خانه‌دار دارند.

به گزارش (ايسنا)، زنان حدود نيمي از جمعيت جهان هستند که با احتساب فعاليت‌هاي بي‌مزد در خانه، 55 درصد کل کار جهان را انجام مي‌دهند.

پژوهشگران معتقدند:زنان اغلب براساس شرايط اقتصادي، اجتماعي و در اختيار داشتن مبالغ مالي و مادي، خانه‌داري يا اشتغال خارج از منزل را انتخاب مي‌کنند.

يک سرشماري در ايران نشان داده است که سهم زنان از نيروي کار رسمي 11 درصد است و در حال حاضر 14 ميليون زن خانه‌دار در کشور وجود دارد.جامعه‌شناسان کار خانگي را براي ايجاد مکاني قابل سکونت جهت زندگي تربيت فرزندان و ارائه‌ي خدمات ضروري مي‌دانند.آنها معتقدند کار خانه از جهات مختلف با اغلب مشاغل ديگر متفاوت است، چراکه بدون مزد بوده و معمولا در انزوا و جدا از ديگر بزرگسالان انجام مي‌شود، هيچ مقررات تحميلي خارج از خانه بر آن وجود نداشته و تکراري و پايان‌ناپذير است.

در همين زمينه پژوهشي در کشور به بررسي مقايسه‌ي کيفيت زندگي زنان شاغل و خانه‌دار پرداخته و 110 زن شاغل و 110 زن خانه‌دار را مورد بررسي قرار داده است.ميانگين سني اين زنان 33 سال بوده که 40 درصد آنها تحصيلات دانشگاهي داشته‌اند.

اين پژوهش به صورت مورد شاهد انجام شده و عملکرد جسماني، محدوديت نقش به علت مشکلات جسماني، درد جسماني، سلامت عمومي، احساس نشاط، سلامت رواني، محدوديت نقش به علت مشکلات روحي و عملکرد اجتماعي هر دو گروه زنان شاغل و خانه‌دار را مورد ارزيابي قرار داده است.

نتايج اين پژوهش در نهايت نشان داد:ميانگين نشاط تفاوت معني‌داري در دو گروه شاغل و خانه‌دار داشته است به‌طوري که زنان شاغل وضعيت سلامت روان خود را بهتر از زنان خانه‌دار ارزيابي کردند.

خواندن کتاب‌هاي داستان با صداي پدر و مادر!

خواننده جادويي کتاب Spark up دستگاهي است که بالاي کتاب نصب مي‌شود و شما مي‌توانيد در هر صفحه صداي خود را ضبط کنيد و کودکان شما با ورق زدن کتاب داستان آن را با صداي شما مي‌شنوند.

به گزارش (ايسنا)اين دستگاه با استفاده از فناوري تشخيص تصوير اختصاصي و دوربيني که روي آن نصب شده است مي‌تواند با مشاهده تصوير هر صفحه صدايي که براي آن صفحه به خصوص ضبط شده را پخش کند.همچنين اين دستگاه قادر خواهد بود داده‌هاي فشرده تصاوير صفحات کتاب و روي جلد را ذخيره کند.

بنابراين با مشاهده تصوير و تشخيص آن کليپ صوتي ويژه آن صفحه از طريق بلندگو پخش مي‌شود. کاربران به سادگي دستگاه را بالاي کتاب نصب و با يک بار خواندن از طريق ميکروفون صداي خود را در آن ضبط مي‌کنند و سپس کودکان با نصب اين دستگاه بالاي هر کتاب و ورق زدن آن مي‌توانند با صداي شما داستان آن کتاب را بشنوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون