جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2760- تاریخ : 1392/02/04 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)

 مجرمان، بيمارند! 

 پژوهش يک محقق انگليسي نشان داده که فعاليت مجرمانه همه به مغز مرتبط است، بدين معني که مجرمان نمي‌توانند رفتار خود را کنترل کنند و به درمان براي درستکاري نياز دارند.

به گزارش ايسنا، تصويرهاي شبکه عصبي که توسط «آدريان رينز»، استاد جرم‌شناسي دانشگاه پنسيلوانيا انجام شده، نشان داد که بسياري از مجرمان، قاتلان و جامعه‌ستيزان که جرمي را دوباره تکرار مي‌کنند، از الگوهاي فعاليت غيرعادي در مغز خود برخوردارند که مي‌تواند به توضيح دليل تمايل آنها به اعمال جرم کمک کند.قاتلان و جامعه‌ستيزان همچنين در بخشهاي جلويي مغز که با پردازش احساسات، خودآگاهي و حساس بودن به خشونت مرتبط بوده، داراي فعاليت کمتري هستند.رينز در کتاب جديد خود موسوم به «آناتومي خشونت» اظهار کرده که افرادي که خشونت خانگي انجام داده، نوجوانان خشن يا افراد با جرمهاي کمتر نيز اين ناهنجاريها را داشته و در انجام کار اشتباه استمرار مي‌ورزند.

به گفته رينز، اين يافته ها نشان مي‌دهد که بسياري از افرادي که در حال حاضر براي اشتباهات خود در حال مجازات هستند، در حقيقت قادر به کنترل رفتار خود نبوده و بايد به خود به عنوان بيماري که براي اختلال، به درمان نياز دارند، بنگرند.

رينز به همراه گروهي از دانشمندان عصب‌شناس دريافتند که قشر بطني مياني پيش سري که مسؤول تصميم‌گيري بوده، در مجرمان هميشگي داراي گرايشات رواني کوچکتر شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون