جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2547- تاریخ : 1391/04/24 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(شنبه)

 برنامه امتحانات‌نهايي سال‌سوم‌متوسطه سالي-واحدي‌ روزانه و نيم سالي-واحدي بزرگسالان و داوطلبان آزاد رشته‌هاي نظري 

تنظيم: نغمه علي بيك زاده- خبرنگار شاپرك

برنامه امتحانات‌نهايي سال‌سوم‌متوسطه سالي-واحدي‌ روزانه و نيم سالي-واحدي بزرگسالان و داوطلبان آزاد رشته‌هاي نظري در نوبت امتحاني شهريورماه سال‌تحصيلي‌91-1390 اعلام‌شد. به گزارش شاپرك ساعت امتحان كليه دروس رشته هاي نظري، ساعت 9 صبح مي باشد. اين برنامه امتحاني كه در پايگاه اطلاع رساني مركزسنجش آموزش و نيز قابل دسترسي است از اين قراراست:

روز دوشنبه 23/5/91 كليه رشته هاي "رياضي فيزيك"، "علوم تجربي" و "ادبيات و علوم انساني" از درس "قرآن وتعليمات ديني(3) دين و زندگي" امتحان گرفته خواهدشد و براي رشته تحصيلي "علوم و معارف اسلامي" در اين روز آزمون از درس "اصول عقايد(2)" برگزارمي شود.

روزسه شنبه 24/5/91 رشته هاي "رياضي فيزيك" و "علوم تجربي" آزموني ندارند و براي رشته هاي "ادبيات و علوم انساني" و "علوم و معارف اسلامي" از درس "جامعه شناسي (2)" آزمون برگزارمي شود.

روزچهارشنبه 25/5/91 رشته "رياضي‌فيزيك" از درس "جبر واحتمال"؛ رشته‌ "علوم‌تجربي" از درس"زمين‌شناسي"؛ رشته "ادبيات‌و‌علوم انساني" از درس "جغرافيا(2)" و براي رشته "علوم‌و‌معارف اسلامي" از درس "اخلاق(2)" آزمون برگزارمي شود.

روزسه شنبه 31/5/91 امتحان دانش‌آموزان رشته‌هاي "رياضي‌فيزيك" و "علوم‌تجربي" مربوط به درس "فيزيك‌3 و‌آزمايشگاه" و آزمون رشته "ادبيات و علوم انساني" از درس "تاريخ ايران و جهان(2)" و براي رشته "علوم‌و‌معارف اسلامي" از درس "تاريخ اسلام(2)" برگزارمي شود.

روزپنجشنبه 2/6/91 امتحان دانش‌آموزان رشته‌هاي "رياضي‌فيزيك" و "علوم‌تجربي" مربوط به درس "شيمي‌3 و‌آزمايشگاه" و آزمون رشته "ادبيات و علوم انساني" از درس "آرايه‌هاي ادبي" و براي رشته "علوم‌و‌معارف اسلامي" از درس "تفسير و علوم قرآني(2)" برگزارمي شود.

روزسه شنبه 14/6/91 امتحان دانش‌آموزان رشته‌ "رياضي‌فيزيك" از درس "حسابان" و براي رشته "علوم‌تجربي" مربوط به درس "زيست شناسي(2) و آزمايشگاه" و آزمون رشته هاي "ادبيات وعلوم انساني" و "علوم‌و‌معارف اسلامي" از درس "فلسفه و منطق" برگزارمي شود.

روز پنجشنبه 16/6/91 امتحان دانش‌آموزان رشته‌هاي "رياضي‌فيزيك" و "علوم‌تجربي" مربوط به درس "عربي(3)" و آزمون رشته "ادبيات وعلوم انساني" از درس "عربي(3 ويژه ادبيات و علوم انساني)" و براي رشته "علوم‌و‌معارف اسلامي" از درس "عربي(3) ويژه علوم و معارف اسلامي" برگزارمي شود.روز شنبه 18/6/91 دانش آموزان رشته "رياضي‌فيزيك" از درس "هندسه(2)" امتحان گرفته مي شود و براي دانش آموزان رشته "علوم تجربي" از درس " رياضي(3)" آزمون برگزارمي شود و رشته هاي "ادبيات و علوم انساني" و "علوم و معارف اسلامي" آزمون درس "رياضي" برگزارمي شود. روز دوشنبه 20/6/91 كليه براي كليه دانش آموزان رشته هاي نظري از درس "زبان خارجي(3)" آزمون گرفته مي شود. روزسه‌شنبه 21/6/91 دانش آموزان رشته هاي "رياضي فيزيك" و "علوم تجربي" از درس "ادبيات فارسي(3)" برگزارمي شود و دانش آموزان رشته هاي "ادبيات و علوم انساني" و "علوم و معارف اسلامي" آزمون "ادبيات فارسي تخصصي" خواهندداشت.

روز چهارشنبه 23/6/91 دانش آموزان رشته هاي "رياضي فيزيك" و "علوم تجربي" از درس "زبان فارسي(3)" برگزارمي شود و دانش‌آموزان رشته‌هاي "ادبيات و علوم انساني" و "علوم و معارف اسلامي" آزمون "زبان فارسي تخصصي" خواهندداشت.

به گزارش شاپرك همچنين اين دستورالعمل، برنامه امتحان هماهنگ كشوري سال اول متوسطه (روزانه) شهريورماه سال 91-1390 را برگزاري آزمون از درس زبان انگليسي(1) در روز چهارشنبه 1/6/91 در ساعت هاي 9 صبح و 14و سي دقيقه بعداز ظهر اعلام كرده است. امتحان هماهنگ كشوري سال‌اول ‌متوسطه (روزانه) براي غائبين موجه و افتاده‌هاي شهريورماه سال‌تحصيلي‌91-1390 در روز چهارشنبه 29/6/91 رأس ساعت 8 صبح از درس زبان انگليسي(1) برگزارمي شود.

همچنين به گزارش شاپرك امتحان هماهنگ كشوري سال دوم متوسطه(روزانه)شهريورماه سال تحصيلي 91-1390 در روز چهارشنبه 1/6/91 در ساعت هاي 9صبح و 14و سي دقيقه بعدازظهر و از درس زبان انگليسي(2) خواهدبود. امتحان هماهنگ كشوري سال دوم متوسطه(روزانه) براي غائبين موجه و افتاده هاي شهريورماه سال تحصيلي 91-1390 در ساعت هشت صبح روز چهارشنبه 29/6/1391 و از درس زبان انگليسي(2) برگزارمي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون