جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2511- تاریخ : 1391/03/07 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)

 معاون فرهنگي و پرورشي وزير آموزش و پرورش خبر داد:
 برگزاري جشنواره دانش آموزان نان آور در سازمان دانش آموزي  

معاون فرهنگي‌و‌پرورشي وزير آموزش‌و‌پرورش از برگزاري جشنواره دانش‌آموزان نان‌آور در سازمان دانش آموزي خبر‌داد.به گزارش پانا، حسين هژبري در گردهمايي مشترک دو روزه معاونين پرورشي و فرهنگي و مديران دانش‌آموزي استان هاي سراسرکشور که در اردوگاه شهيدباهنر آغازشده است، اظهارکرد: مهمترين حرف من در دوره مسئوليتم، هر چند سال و هر چند ساعتي که در اين مسئوليت باشم پيگيري راهبرد طلايي است که اين راهبرد بهادادن و بهاگرفتن از نيروي انساني است. وي تصريح کرد: باور کردن و ياور قراردادن دانش آموزان و به عبارت ديگر قوي ديدن و غني ساختن نيروها راهبرد طلايي معاونت پرورشي و فرهنگي و همچنين سازمان دانش آموزي خواهد بود.هژبري خاطرنشان کرد: اگر معاونين پرورشي و فرهنگي هر روز صبح با اين انگيزه و نگاه و با ايمان به اين راهبرد وارد مدرسه شوند ما به تمام اهدافمان خواهيم رسيد.

رييس سازمان دانش آموزي افزود: بهترين ذخاير مديران در سازمان ها نيروهاي انساني هستند و نيروهاي انساني معادن طلاي هر سازمان به شمارمي آيند.وي اضافه کرد: کاري با اين عظمت نيازدارد که انسان هر روز با ايماني قوي فعاليت خود را آغازکند و اولين کار در رابطه با نيروي انساني کشف استعدادها است؛ البته کشف استعداد اول راه است و تازه شکوفايي استعدادها آغازمي شود.هژبري با بيان اينکه بايد نيروها را قوي ببينيم خطاب به معاونين پرورشي و فرهنگي و مديران سازمان دانش آموزي استان هاي کشور اظهارکرد: ديدن خود را قوي کنيد همه را ببينيد و همه را تکريم کنيد؛ دين چيزي جز محبت نيست؛ با نيروها مشورت و همدلي کنيد.معاون فرهنگي و پرورشي وزير آموزش و پرورش با تأکيد بر سازماندهي، به کارگيري و بازخوردگيري مطلوب نيروي انساني گفت: در فعاليت هاي فرهنگي بايد مرحله‌اي عمل کنيم؛ موج ايجاد و بسترسازي کنيم. وي با تأکيد بر وفاق، صميميت، صداقت، دوستي، درستي و همدلي افزود: وقتي کنارهم مي نشينيم دلهايمان بايد با هم يکي باشد تا بتوانيم کاري را پيش ببريم.

راه اندازي شبکه خوشه اي تشکيلاتي

هژبري از برگزاري جشنواره دانش آموزان نان آور در سازمان دانش آموزي خبرداد و گفت: بايد گوهر کار را به دانش آموزان بشناسانيم و موج بيکاران امروز جامعه به دليل اين است که کار جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدانکرده است. وي مهمترين موضوع راهبرد طلايي را راه‌اندازي شبکه خوشه‌اي تشکيلاتي 70هزار نفري در کشور عنوان کرد و گفت: مربيان و مشاوران با يک برنامه منظم 12 کارگروه مشورتي در کل کشور خواهندداشت.هژبري با تأکيدبراينکه بايد ميان تمام نيروهاي‌انساني ارتباط قوي برقرارباشد افزود: مشارکت‌دادن دانش‌آموزان و پي‌بردن به ظرفيت آنها از اهميت زيادي برخوردار است و بايد دانش آموزان را دريابيم، باورکنيم و ياور خود قراردهيم. وي خاطرنشان کرد: در پايگاه هاي اوقات فراغت در رشته‌هاي مختلف نيروهاي دانش‌آموزي توانمندي داريم که مي توانيم در اين پايگاه ها از آنها استفاده کنيم و مربي تنها بايد هدايت تربيتي دانش آموزان را در اين فعاليت ها عهده دار باشد.هژبري تأکيدکرد: کانون هاي فرهنگي تربيتي محل رشد و تعالي دانش آموزان است و همه گروه ها را مي توان به عنوان يار وارد عرصه کارکرد. به عنوان مثال مي توانيم علاوه بر کتاب ياران؛ معلم ياران، مدير ياران، مشاور ياران را نيز داشته باشيم. وي در پايان تأکيدکرد: اگر به اين راهبرد طلايي دل دهيم و آن را باورکنيم حتما و حتما اتفاقات بسيار خيرتر از گذشته خواهدافتاد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون