جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2472- تاریخ : 1391/01/21 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)

 مذهبي ها در ارتباط زناشويي موفق‏تر هستند؟ 

 
فرزانه منجزي با اشاره به مقاله خود که به بررسي اثر ارتباط اسلامي و نگرش‏هاي مذهبي بر بهبود رضايت زناشويي پرداخته بود، اظهار داشت: نتايج حاصل از پژوهش، بيانگر اين است که اثر ارتباط اسلامي و نگرش‏هاي مذهبي بر بهبود رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان مؤثر بود و با سطح معني‏داري تأييد شد.وي بيان داشت: يکي از اقدامات اوليه بهداشت رواني، رضايت زناشويي و مساعدسازي محيط خانوادگي است، از اين رو به عنوان هدف پژوهش لحاظ شد.عضو گروه مشاوره واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي خوزستان تصريح کرد: در اين بررسي، 60 زوج شهر اصفهان به منظور رفع مشکلاتشان در اين طرح داوطلب شدند.وي ادامه داد: اثر ارتباط اسلامي و نگرش‏هاي مذهبي بر رضايت زناشويي زوج‏ها در پس آزمون و پيگيري مؤثر بوده است.منجزي افزود: با توجه به يافته‏هاي پژوهش پيشنهاد مي‏شود که در مشاوره زناشويي از سبک ارتباط اسلامي و نگرش‏هاي مذهبي براي افزايش رضايت زناشويي استفاده کنند. وي گفت: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر ارتباط اسلامي و‏ نگرش‏هاي مذهبي بر بهبود رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان انجام شد. عضو گروه مشاوره واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي خوزستان با اشاره به تحقيقي که بر زوجين اسپانيايي انجام شد، اضافه کرد: در اين پژوهش به اين نتيجه رسيدند که آموزش مهار‏ت‏هاي ارتباطي سبب افزايش هماهنگي زوجين و نيز اجتناب از درگيري و تعارض مي‏شود.

وي تاکيد کرد: طي هشت جلسه مهارت‏هاي مديريتي خشم، همدلي، مسئوليت‏پذيري و خودشناسي را به زوجين آموزش دادند و به اين نتيجه رسيدند که اين آموز‏ش‏ها اثر مثبتي بر ميزان‏ سازگاري زناشويي داشته است و به تغييرات رفتاري درازمدت در زوجين منجر مي‏شود.منجزي ادامه داد: زوجيني که ارتباطات کلامي بيشتري با هم داشتند و بحث‏هاي داخلي خانواده براي آنها در اولويت بوده نسبت به زوجيني که ارتباطات کلامي کمتر و يا به موضوعات غيرشخصي پرداختند، از سطح رضايت زناشويي بيشتري برخوردارند، توافقات بيشتري با هم دارند و علاقه‌مند به بازسازي روابط خود هستند و زوجين مذهبي در ارتباط زناشويي موفق‏تر بودند.وي بيان داشت: زوجيني که اوقات فراغت بيشتري را با هم مي‏گذرانند و سرگرمي‏هاي مشترکي‏ دارند، ارتباطات کلامي و عاطفي بيشتري با يکديگر داشته به گونه‏اي که در سلامت جسمي و روحي آنها مؤثر است و در نهايت رضايت از زندگي زناشويي با يکديگر دارند.عضو گروه مشاوره واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي خوزستان گفت: به دنبال بررسي نقش دين و تجانس مذهبي در بين زوجين، به اين نتيجه رسيدند که مذهب نقش مهمي در رضايت زناشويي دارد به اين ترتيب که عقايد و اعمال مذهبي از لحاظ درون فردي، فرد را قادر مي‏سازد که از لحاظ فيزيولوژيکي، شناختي و عاطفي خشم خود را کنترل کند و به او کمک مي‏کند که مسئوليت اعمال خود را در تعارض‏ها بپذيرد.وي اظهار داشت: از لحاظ بين فردي، اعمال مذهبي شرايطي ايجاد مي‏کند که فرد در هنگام خشم به خدا توجه کند و حمايتي براي هر دو زوج ايجاد مي‏کند که از تعارض با يکديگر اجتناب کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون