جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2466- تاریخ : 1391/01/14 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)

 قـلـم معـلــم 

خواننده گرامي شما مي توانيد نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را با موضوع آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و روش ها و قوانين آموزشي جاري در آموزش وپرورش را براي استفاده در صفحه بچه?هاي مدرسه به آدرس الکترونيکي shaparakschool@gmail.com ارسال نماييد. همچنين در صورتيکه پيشنهاد يا انتقادي در ارتباط با اين صفحه از روزنامه شاپرک داريد نيز به همين آدرس ارسال نماييد. نظرات شما راهگشاي ماست.


پرسش هاي شما و جواب هاي شاگردان

مهدي پرهام

قسمت ششم

پرسش هايي را مطرح کنيد که شاگردان را به تکلم وادارند تا در نتيجه از نقص معلومات و اشکالات موجود آنان، اطلاع پيداکنيد. پرسش هايي را تا حد امکان منطقي و در حدود درس مطرح کنيد. سؤال هاي شما و پاسخ هاي شاگردان، بايد قسمتي از درس هر ساعت را تشکيل دهد.

هنگامي که چيزي مي پرسيد، زياد مکث نکنيد تا جواب آن را دريافت داريد. مکث شما موجب مي شود فکر شاگردان به مطالب ديگر معطوف شود و يا اصلا مختل شود.

هرگز پرسش هاي خود را تکرارنکنيد، زيرا در آن صورت شاگردان عادت مي کنند هميشه منتظر تکرار شما باشند. تنها يک بار سؤال کنيد تا آنان عادت کنند که در تمام وقت به گفتار شما گوش دهند.

چگونه بايد پاسخ هاي شاگردان را پذيرفت؟

در مقابل هر پرسشي، ممکن است پاسخي از شاگردان و يا گروهي از آنان يک جا دريافت داريد، ولي روش منطقي آن است که پرسش ها را از افراد بکنيد و از تمام کلاس انتظار داشته باشيد که متوجه مطلب باشند. هرگز نخواهيد که بعد از سؤال شما، شاگردان دست بلندکنند. هيچوقت هم سؤالهاي خود را به آنهايي که براي جواب گفتن شتاب مي کنند، منحصرنسازيد. چون دانش آموزاني هستند که به آرامي مي انديشند و مدتي طول مي کشد تا بتوانند جوابي پيداکنند.

ادامه دارد...

برگرفته از ماهنامه رشدمعلم، دوره سي ام، اسفندماه 1390


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون