جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2443- تاریخ : 1390/11/30 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يکشنبه)

 گــوناگــون  

الوهيت درون خويش را گرامي بداريد

قسمت اول

شما مخلوق الهي خداوند هستيد.هرگز نمي توانيد از آن نيرويي که شما را آفريده است جدا شويد.اگر بتوانيد خدا را همچون اقيانوس و خود را يک پيمانه در نظر بگيريد،در لحظات شک و ترديد يا زماني که احساس شکست خوردگي يا تنهايي مي کنيد،يادآوري اين نکته که پيمانه اي حاوي خداوند هستيد بسيار مفيد و سودمند است.هنگامي که جام خويش را در اقيانوس فرو مي بريد آنچه به دست مي آوريد در حقيقت جرعه اي برآمده از خداوند است.شايد چنان بزرگ و يا نيرومند نباشد اما به هر حال بخشي از نيروي خداوند است.تا زماني که اين گونه مي انديشيد،طعم جدايي از خداوند را نخواهيد چشيد.

قطره اي آبي از اقيانوس بيکران را مجسم کنيد که از منبع و منشا خويش جدا گشته است.هر قطره که از منبع و منشا خود جدا گردد سرانجام تبخير خواهد شد و دوباره به سر منشا خويش باز خواهد گشت.

نکته ي اصلي اين است که قطره ي آب در حالي که به صورت مايع است و از منبع و منشا خود جدا شده،قدرت منبع و منشا خويش را از دست مي دهد.اين نکته شالوده ي اين راز را تشکيل مي دهد که هميشه الوهيت درون خويش را گرامي بداريد.

شما نيز در حالي که در ذهن خويش،خود را از آفريدگارتان جدا مي دانيد قدرت الهي خود را که در حقيقت همان قدرت منشا خلقت تان است،از دست مي دهيد.دقيقا مانند آن قطره آب،شما نيز تغيير ماهيت مي دهيد و در نهايت به سرچشمه وجود خويش باز خواهيد گشت.تا زماني که احساس مي کنيد با خداوند هيچ گونه ارتباط و اتصالي نداريد فاقد قدرت منبع و منشا خويش خواهيد بود. اين قدرت همان قدرت نامحدود براي خلق کردن ،معجزه گري و چشيدن طعم زنده بودن است.آن قطره آبي که از منبع و منشا خويش جدا گشته است در حقيقت نماد "خويش محوري " شماست.

خويش محوري چيست؟

خويش محوري صرفا عقيده اي است که آن را از طريق ذهن خويش به هر جا که مي رويد ،انتقال مي دهيد.بر مبناي اين عقيده شما بر اساس آنچه داريد ،آنچه انجام مي دهيد و همچنين بر اساس شخصيت ظاهري خويش تعيين هويت مي شويد. خويش محوري تاکيد مي کند که شما از ديگران جدا هستيد ،شخصيت ظاهري و جسم تان هويت اصلي شما را تشکيل مي دهد و اينکه با ديگر " خويش محوراني " که سعي دارند سهم شما را که محدود و فناپذير است ،فراچنگ آورند در رقابت هستيد.بنابراين " خويش محوري" وادارتان مي کند در مواجهه انسان هاي ديگر نيز که مانند شما مي خواهند سهم خويش را به دست آورند بسيار محتاط و هوشيار باشيد.اين امر سبب مي شود معتقد گرديد که دشمناني داريد و هميشه بايد محتاطانه عمل کنيد.به اين دليل که خود را از ديگران جدا مي دانيد دست ياري شان را پس مي زنيد زيرا مي ترسيد که فريب بخوريد.در نتيجه بايد به همه سوء ظن داشته باشيد!

ادامه دارد...

دستيابي به موفقيت و آرامش درون

تهيه و تنظيم:فهيمه نادميان


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
کارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
کانون