جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2434- تاریخ : 1390/11/18 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 تفاهم هاي شادي ساز در خانه 

خانواده اولين و بادوام ترين عامل در تكوين شخصيت كودكان و نوجوانان و زمينه ساز رشد جسماني اخلاقي عقلاني و عاطفي آنان است . فرزندان ما در خانواده رشد مي كنند بزرگ مي شوند صفات مثبت و منفي را ياد مي گيرند راه و رسم زندگي را با تقليد از اعمال ما (والدين ) مي آموزند و آن چه را كه درباره ما درك مي كنند به ديگران تعميم مي دهند. پس چه خوب است محيطي در خانواده خود فراهم كنيم كه آكنده از صفا و صميميت شادي و نشاط مهر و عطوفت تفريحات مناسب و گردش هاي به موقع باشد.

خانواده

به طور كلي خانواده شاد ـ كه شادي خود را از خوشبختي و تفاهم في مابين اكتساب نموده اند ـ جامعه اي شاد و با نشاط و لبريز از صلح و صفا را مي سازد.

روزمرگي افتادن در دام توهمات و خرافات، عدم قبول مسئوليت، بي تفاوتي نسبت به آموزه هاي علمي و ديني از جمله آسيبها و نقاط ضعف يك خانواده خوشبخت است كه توجه ويژه و اقدام عملي نسبت به رفع آنها خانواده ها را از برخورد با عواقب نامطلوب آن مصون مي دارد.

لذا توجه شما را به برخي توصيه ها در اين خصوص جلب مي نمايم:

** يكي از عمده ترين راه هاي خوشبختي در زندگي رضايت و خشنودي به قضا و قدر الهي است.آن چنان كه حضرت علي (ع ) مي فرمايد : « ان رضيتم بالقضا طالبت عيشكم » اگر به مقدرات الهي راضي شديد زندگي شما شيرين و گوارا مي شود . (غررالحكم ج 3 ص 66 ) و يا در جايي ديگر امام صادق (ع ) مي فرمايد : « نشاط و شادي در پرتو راضي بودن به رضاي خدا و يقين به دست مي آيد و اندوه و غم در شك و ناخشنودي به مقدرات الهي حاصل مي شود. »

** داشتن تفكر مثبت در زندگي و خوشبيني معقول رمز خوشبختي در زندگي است. منفي نگرها هميشه نيمه خالي ليوان را مي بينند . چنين افرادي عينك بدبيني به چشمان خود دارند اشتباهات كوچك را بزرگ مي شمارند از كاه كوه مي سازند و بدين صورت زندگي را در كام خود و ديگران تلخ مي كنند. اما مثبت نگرها هميشه نيمه پر ليوان را مي بينند خطاها و لغزش هاي ديگران را ناديده مي گيرند و با ديد مثبت و منطقي با آن ها برخورد مي كنند. اين قبيل انسان ها زندگي را نشاط انگيز مي كنند و در سايه شادي و نشاط است كه افراد خانواده و حتي جامعه رشد مي كنند و به شكوفايي مي رسند.

** مهرباني ها و اظهار محبت هاي كوچك بسيار اهميت دارند و خانواده را به كانوني گرم و صميمي و با طراوت تبديل مي كنند . وقتي شوهر از سركار برمي گردد و وارد خانه مي شود همسرش به گرمي از او استقبال مي كند به او سلام مي كند. خسته نباشيد مي گويد و بلافاصله يك استكان چاي جلوي او مي گذارد. شوهر بدون درنگ با داشتن تبسمي بر لب از همسرش تشكر و قدرداني مي كند و مثلا مي گويد : از اين كه چنين همسري دارم خدا را شكر مي كنم و به خود مي بالم .بدين صورت است كه بذر شادي و نشاط در محيط خانه كاشته مي شود. و چه نيكو گفت امام علي (ع ) : « در همه حال با همسرت مدارا كن و با او معاشرت نيكو داشته باش تا زندگي ات گوارا و با نشاط باشد. »

** بسياري از مشكلات و ناراحتي هايي كه در جريان ارتباط با ديگران به وجود مي آيد ريشه در انتظارات متعارض و مبهم از وظايف و هدف ها دارد. انتظارات نامشخص و مبهم سبب ناراحتي عدم درك و تفاهم مشترك و از ميان رفتن اعتماد و نهايتا جوي حاكي از سوتفاهم شك و ترديد و نگراني در خانواده مي گردد.

انتقاد منصفانه از عملكرد يكديگر در محيط يك خانواده صميمي مورد پذيرش قرار گرفته و موجب تعالي آن خانواده در ابعاد مختلف خواهد شد

** يكي ديگر از عوامل ايجاد شادي و نشاط در خانواده گشاده رويي است زيرا خوش رويي كينه ها را مي زدايد انسان ها را به همديگر نزديك مي كند دل ها را به هم پيوند مي دهد جو حاكم بر خانواده را شاداب و با طراوت مي كند ارتباط عميق و عاطفي را سبب مي شود و موجب تداوم و استواري محبت و دوستي در زندگي مي شود. همچنان كه مولايمان علي (ع ) مي فرمايد : « والبشاشه حباله الموده » خوش رويي وسيله ي دوست يابي است.

** ملت و امت يك جامعه بزرگ و خانواده يك جامعه كوچك است . همان طوري كه جامعه نياز به حكومت و ولايت دارد و بدون آن زندگي اجتماعي به هرج و مرج و آشفتگي كشانيده مي شود خانواده نيز بي نياز از حاكميت و ولايت نيست كه خداوند اين مهم را بنا به طبيعت و خصوصيات فيزيولوژيكي مردان به جنس مذكر داده است . ليكن بعضي خانواده ها بدون توجه به اقتضاي طبيعت و نظام آفرينش هنوز بر سر اين موضوع در كشمكشي آشكار و پنهان هستند.

** همسران بنا به اقتضاي فطرت و طبيعت وسيله سكون و آرامش يكديگرند و اين حتي به ايمان آنها هم بستگي ندارد اگر چه ايمان همچنان كه در جاهاي ديگر نقش موثري دارد در اين جا نيز نقش دارد.

** ارزش يك زن و كمال او در زن بودن و كامل بودن در جنبه هاي زنانگي و ارزش و كمال يك مرد كامل بودن او در جنبه هاي مردانگي است . اگر مرد گرايش زنانه و زن گرايش مردانه پيدا كند كمال نيست .خانواده

اميرمومنان علي (ع ) فرمود : بهترين صفات زنان بدترين صفات مردان است تكبر، ترس و بخل . پس هر گاه زن متكبر باشد خود راتسليم هر ناكسي نمي كند و هرگاه بخيل باشد مال خودو شوهرش را حفظ مي كند و هر گاه ترس داشته باشد خود را از بدنامي دور نگاه مي دارد. زن بودن هنر مي خواهد. همچنان كه مرد بودن نيز هنر مي خواهد. مردي كه گرايش زنانه دارد زن نمي شود اما از مقام مردانگي هم سقوط مي كند. همچنين زني كه گرايش مردانه دارد مرد نمي شود اما از مقام زنانگي نيز سقوط مي كند.

پيامبر خدا مي فرمود : خداوند لعنت كند زناني را كه خود را همانند مردان مي كنند و خداوند لعنت كند مرداني را كه خود را همانند زنان مي كنند. بااين حال در جامعه امروزين بعضا مشاهده ميشود همسراني كه خواسته يا ناخواسته به دنبال تعويض جايگاه و شان خويش هستند اين جاست كه هر چه زن ومرد از لحاظ مردانگي و زنانگي نامتجانس تر مي شوند و جاذبه اي زنانه و ميل و طلب مردانه ضعيف تر مي گردد سعادت . كاميابي و خوشبختي آنان در زندگي تحت الشعاع قرار مي گيرد.

** انتقاد منصفانه از عملكرد يكديگر در محيط يك خانواده صميمي مورد پذيرش قرار گرفته و موجب تعالي آن خانواده در ابعاد مختلف خواهد شد. ليكن انتقاد غرض ورزانه بالاخص آنكه به طور مستقيم و مداوم نيز باشد تبديل و تعبير به عيب جويي شده و زمينه ساز اختلافات و منازعات خانوادگي مي گردد.

** برخي از ويژگيهاي يك خانواده خوشبخت را مي توان بدين شرح برشمرد : عشق و علاقه زن و شوهر به يكديگر ورفتار مبتني بر احترام و ارزش گذاري متقابل كفايت بهره مندي فرزندان از محبت والدين احترام به اظهار نظر اعضا خانواده و كمك بزرگترها به كوچكترها براي كنترل و اداره خويش والدين به جهت اخلاق برخورد و رفتار الگوي مناسب براي فرزندان هستند فرزندان درتصميمات مربوط به امور خانواده و قبول مسئوليت وكمك به مشكلات والدين احساس مسئوليت مي كنند بچه ها به عنوان اين كه بچه هستند مورد اهانت نبوده و مورد احترام هستند در چنين خانواده اي روحيه زن توسط مردو روحيه مرد توسط زن از طريق همدلي دل جوئي و بهره گيري از كلمات گرم و نرم و اثر بخش تقويت مي گردد فرزندان وظايف خود را به موقع انجام مي دهند و دليل انجام هركاري را مي دانند همچنين در محيط خانه احساس امنيت كرده و شرايط را براي رشد ابعاد وجود خود مساعد مي يابند و...

همان طوري كه جامعه نياز به حكومت و ولايت دارد و بدون آن زندگي اجتماعي به هرج و مرج و آشفتگي كشانيده مي شود خانواده نيز بي نياز از حاكميت و ولايت نيست كه خداوند اين مهم را بنا به طبيعت و خصوصيات فيزيولوژيكي مردان به جنس مذكر داده است

** برخي از ويژگيهاي يك خانواده نگون بخت را مي توان بدين شرح برشمرد : در اين گونه خانواده ها از محبت خبري نيست. وحشت و ترس و اضطراب بر افراد درمحيط خانواده غلبه دارد. فرزندان احساس امنيت نكرده و نسبت به بزرگسالان معمولا بدبين مي باشند هميشه از طرف والدين (معمولا پدر) مورد تحقيرهايي از قبيل اين كه تو نمي فهمي حرف نزن و... قرار مي گيرند اعضاي خانواده به طور مستقيم و به صورت مداوم از هم انتقاد مي كنند امور خانواده براساس برنامه منظمي صورت نمي گيرد عيب جوئي لجاجت ومنفي گرايي در رفتار اعضاي خانواده زياد مشاهده مي گردد انگيزه هاي لازم براي تداوم حيات خانواده كمتر ديده مي شود و...

اميداست از رهگذر آگاهي به وظايف و مسئوليتهاي خانوادگي خويش جامعه اي شاداب و بالنده داشته باشيم.

منبع: تبيان


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
کارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
کانون