جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2378- تاریخ : 1390/09/03 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 نغمــــــه 

ترانه

هوشنگ ابتهاج

تا تو با مني زمانه با من است

بخت و کام جاودانه با من است

تو بهار دلکشي و من چو باغ

شور و شوق صد جوانه با من است

ياد دلنشينت اي اميد جان

هر کجا روم روانه با من است

ناز نوشخند صبح اگر توراست

شور گريه ي شبانه با من است

برگ عيش و جام و چنگ اگرچه نيست

رقص و مستي و ترانه با من است

گفتمش مراد من به خنده گفت

لابه از تو و بهانه با من است

گفتمش من آن سمند سرکشم

خنده زد که تازيانه با من است

هر کسش گرفته دامن نياز

ناز چشمش اين ميانه با من است

خواب نازت اي پري ز سر پريد

شب خوشت که شب فسانه با من است


تنگ غروب

ياري کن اي نفس که درين گوشه ي قفس

بانگي بر آورم ز دل خسته ي يک نفس

تنگ غروب و هول بيابان و راه دور

نه پرتو ستاره و نه ناله ي جرس

خونابه گشت ديده ي کارون و زنده رود

اي پيک آشنا برس از ساحل ارس

صبر پيمبرانه ام آخر تمام شد

اي آيت اميد به فرياد من برس

از بيم محتسب مشکن ساغر اي حريف

مي خواره را دريغ بود خدمت عسس

جز مرگ ديگرم چه کس آيد به پيشباز

رفتيم و همچنان نگران تو باز پس

ما را هواي چشمه ي خورشيد در سر است

سهل است سايه گر برود سر در اين هوس


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون