جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2347- تاریخ : 1390/07/25 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)

 داستان نويسي 

 فصل هشتم :ديدگاه ، زاويه ديد ، نظر گاه

داستان مي تواند از زبان اول شخص مفرد يا جمع بيان شود.يعني استفاده از ضمير من وما وشناسه هاي (م و يم ) با استفاده از اين زاويه ديد بين مي توانيم صميميت بيشتري ايجاد کنيم . اما قابليت فيلمنامه شدن اين نوع داستانها کم است. در نوشتن داستان از زبان دوم شخص از تو وشما استفاده مي کنيم و شناسه هاي (ي و يد) به کار مي آيد .مثال داستان آئورا کارلوس فوئنتس . اما زاويه ديد سوم شخص که ضمير متناسب با آن ، او و ايشان مي باشد وشناسه هايش نيز( د و ند ) است مناسب براي ايجاد حالت تعليق است . در سوم شخص ما داناي کل داريم که مي تواند محدود يا نامحدود باشد.

در داناي کل نامحدود ما تماما داستان را توسط سوم شخص شرح مي دهيم اما در نوع نامحدوذد آن قسمتي از داستان از زبان شخصيت ادامه مي يابد.در کل انتخاب زاويه ديد به درونمايه داستان و تا حدي سليقه ايست.در داستانهاي سيال ذهن زاويه ديد مي تواند متغير باشد و ما را با حالتي چند روايتي مواجه نمايد.مثل داستان سنگ صبور صادق چوبک.

در کار کودکانه راوي عموما غير انساني است حيوانات اشيا و حتي ، پديده ها و زمان ومکان و... مي تواند انتخاب شود.

تمرين:

1.داستانها يي را با زاويه ديد مختلف انتخاب و بررسي کنيد آيا زاويه ديد متناسب با مضمون و تاثير گذاري داستان بوده .

2.بخشي از داستان را از زاويه ديدهاي گوناگون بنويسيد ويا به داستان خود با چند ديدگاه مختلف بپردازيد.

re.ra466fa@yahoo.com>>رضوان رهنما فر


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون