جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2302- تاریخ : 1390/05/30 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران- (يکشنبه)

 قند پارسي 

يکي از لوازم صحبت آن است که خانه بپردازي يا با خانه خداي درسا زي.

حکايت بر مزاج مستمع گوي

اگر داني که دارد با تو ميلي

هر آن عاقل که با مجنون نشيند

نبايد کردنش جز ذکرِ ليلي

*صحبت: هم نشيني، مصاحبت و معاشرت

*خانه پردازي: پرداختن: خالي کردن، کنايه از دوري و دوستي.

*با خانه خداي درسازي: با صاحب خانه سازگار باشي.

*بر مزاج مُستمع: به تناسب حال شنونده.

***

ريشي درون جامه داشتم و شيخ، رحمة الله، هر روز بپرسيدي که چون است و نپرسيدي که بر کجاست. دانستم که از آن احتراز مي کند که ذکر همه عضوي روا نباشد کردن و خردمندان گفته اند: هر که سخن نسنجد از جواب سخن برنجد.

تا نيک نداني که سخن عين صواب است

بايد که به گفتن دهن از هم نگشايي

گر راست سخن گويي و دربند بماني

به زان که دروغت دهد از بند رهايي

ريش: جراحت

شيخ: مرشد، راهنما

احتراز مي کند: پرهيز مي کند، خودداري مي کند.

نيک نداني: خوب آگاه نباشي، مطمئن نباشي

عين صواب: صواب محض، کاملا درست

گلستان


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
ويژه عزاداري
گلبرگ
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون