جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2187- تاریخ : 1389/12/25 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران-(چهار شنبه)

 از گوشه و کنار 


با اجراي طرح "تعطيلي دبستان ها در روزهاي پنج شنبه " ;
برگزاري جلسات شوراي معلمان مقطع ابتدايي به صورت منظم امکان پذيرمي شود

عضو کميسيون آموزش مجلس با اشاره به طرح تعطيلي پنج شنبه ها در مقطع دبستان گفت: يکي از منافع اين طرح، نظم بخشيدن به جلسات شوراي معلمان است زيرا اين جلسات غيرمنظم برگزارمي شود. عليرضا سليمي در گفتگو با "توانا" اظهارداشت: تعطيلي پنج شنبه ها در مقطع دبستان منافعي به همراه خواهد داشت که يکي از اين منافع نظم بخشيدن به جلسات شوراي معلمان است زيرا در حال حاضر جلسات شوراي معلمان به صورت غير منظم و در ساعاتي که بايد معلم تدريس کند، برگزارمي شود. وي افزود: اين نوع برگزاري جلسات تبعات منفي براي معلم و دانش آموز به دنبال دارد; در حقيقت با اين نحوه برگزاري جلسات، عملا بي نظمي و بي انضباطي در دانش آموزان نهادينه مي شود از سويي معلمان نيز از چارچوب نظم در مدرسه خارج مي شوند به همين دليل با تعطيلي پنج شنبه ها اين فرصت به دست مي آيد تا جلسات به صورت هفتگي برگزارشود و شکل منظم تري به خود گيرد. 

معاون دفتر برنامه  ريزي و تاليف کتاب  هاي درسي:
 تاييد دفتر برنامه ريزي و تاليف در توليد محتواي درسي الزامي است 

معاون دفتر برنامه  ريزي و تاليف کتاب  هاي درسي گفت: تاييد دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي در توليد محتواي درسي الزامي است. به گزارش پانا، فاطمه رمضاني در اولين گردهمايي تخصصي گروه برنامه درسي پيش دبستاني و ناشران کتاب هاي اين دوره، اظهارکرد: محتواي درسي توليد شده بايد مورد تاييد دفتر برنامه ريزي و تاليف کتاب هاي درسي باشد و ملاک تاييد نيز راهنماي برنامه درسي است. وي افزود: خوشبختانه امروز در دوره هاي مختلف آموزشي به خصوص دوره ابتدايي داراي راهنماي برنامه درسي هستيم; در گذشته وقتي
مي خواستيم کتاب درسي توليدکنيم عده اي از معلمين گردهم مي آمدند و در راستاي حوزه و موضوع علمي خاص فهرستي از مطالبي که براي آن دوره تحصيلي لازم مي ديدند، تهيه و براساس آن کتاب درسي را تدوين مي کردند. رمضاني تصريح کرد: درحال حاضر دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي براي تهيه و تدوين کتب درسي نقشه توليد محتوا طراحي کرده است و براساس آن نقشه محتواي کتاب درسي توليدمي شود. وي با بيان اينکه توليد محتوا در دوره پيش دبستاني به صورت غيرمتمرکز است، گفت: براساس اساسنامه دوره پيش دبستاني، وزارت آموزش وپرورش به صورت مستقيم اقدام به توليد محتوا نمي کند و کميته هايي که در استان ها به همين منظور تشکيل شده اند اين کار را براساس راهنماي برنامه برعهده دارند. رمضاني ادامه داد: براي کميته هاي توليد محتوا دستورالعملي تعيين شده و طبق آن اين کميته ها قرار نيست محتوايي را توليد کنند که مثل کتاب هاي درسي در تمام طول سال تحصيلي براي مرکز پيش دبستاني استان ها، تعيين تکليف کنند بلکه مراکز مي توانند از ميان مجموعه هايي که دفتر برنامه ريزي و تاليف کتاب هاي درسي مشخص کرده، براي فعاليت خود انتخاب کنند. وي با اشاره به برنامه توليد محتواي درسي گفت: اهداف يازده گانه راهنماي برنامه فرصت بسيار مناسبي براي اجراي برنامه هاي متنوع را براي مراکز فراهم مي کند. رمضاني با بيان اينکه سطوح يادگيري در کميته هاي توليد محتوا کمتر مورد توجه قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: توجه به سطوح يادگيري و همچنين جنسيت کودکان در تاليف کتب مي تواند فرصت بسيار مناسبي براي ناشران اين حوزه باشد. وي تصريح کرد: ناشران کتاب هاي پيش دبستاني مي توانند با توجه به سبک هاي مختلف يادگيري در زمينه هاي مختلف، در آن به توليد محتوا بپردازند.  رمضاني تاکيد کرد: با توجه به اينکه دوره پيش دبستاني در زندگي کودک از مهم ترين و موثرترين دوره هاي زندگي محسوب مي شود بر همين اساس لازم است در تهيه و تدوين کتاب براي اين دوره توجه ويژه اعمال شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
هنري
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون