جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2176- تاریخ : 1389/12/12 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران-(پنجشنبه)

 جزئيات شيوه نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال تحصيلي 91-90اعلام شد 

در جزئيات شيوه نامه نقل وانتقال فرهنگيان سال تحصيلي 91-1390 آمده است: سال آينده انتقال به شهرتهران در تمام رشته ها و به هر شکل ممنوع است. به گزارش "توانا"، در  ضوابط و مقررات عمومي شيوه نامه نقل و انتقال فرهنگيان آمده است: انتقال تمام کارکنان رسمي يا پيماني واحدهاي آموزشي (اعم از اداري و آموزشي) دوره هاي تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي، فني و حرفه اي، کاردانش، آموزش استثنايي و همچنين نيروهاي حق التدريس متقاضي انتقال براساس ضوابط و مقررات اين شيوه نامه انجام خواهد گرفت. کارکنان رسمي و پيماني متقاضي انتقال برون  استاني در صورت دارابودن شرايط نقل وانتقال پس از دريافت کداينترنتي از کارشناسي امور اداري مبدا» خدمتي خود  بايد نسبت به تکميل فرم هاي نقل وانتقال رايانه اي از طريق سامانه اينترنتي اقدام کنند ضمنا درخواست نيروهاي حق التدريس جهت انتقال براساس فرم ضميمه و به صورت غيررايانه اي قابل بررسي خواهدبود.
* انتقال به شهرتهران در تمام رشته ها و به هرشکل ممنوع است
در اين شيوه نامه آمده است: انتقال به شهرتهران در تمام رشته ها و به هرشکل ممنوع است ضمنا با توجه به محدوديت انتقال به استان تهران، متقاضيان انتقال به شهرستان هاي استان تهران نسبت به تکميل فرم انتقالات رايانه اي اقدام کنند تا پس از بررسي و اتخاذ تصميم در کميته ساماندهي نيروي انساني اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران، نتيجه اعلام شود. انتقالات مشمولين اين فصل در سه بخش عادي، استثنا» و موقت است که انتقال عادي و استثنا» به صورت دائم و انتقال موقت به صورت انتقال يکساله خواهدبود. اين شيوه نامه مي افزايد: به منظور جبران کمبود نيروي انساني مناطق ادارات کل آموزش وپرورش هر استان، تعيين و تدوين ضوابط و مقررات نقل وانتقال درون استان صرفا براساس نياز اعلام شده شهرستان ها و عهده دار اداره کل آموزش وپرورش مربوط خواهدبود; لازم به ذکر است انتقالات درون شهرستان با توجه به نياز توسط مديريت شهرستان صورت خواهدگرفت و هرگونه انتقال از مناطق دور به نزديک منحصرا پس از تعيين جايگزين امکان پذير است ضمن اينکه مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق و پاسخگويي با مديرکل آموزش و پرورش استان خواهد بود. پرداخت تمام حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر منتقل شدگان (دائم و موقت) از تاريخ يکم مهر1391 از طريق ادارات آموزش وپرورش مقصد صورت خواهد گرفت. 
*  دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش از شروط انتقال
در اين شيوه نامه درباره شرايط، ضوابط و مقررات انتقال عادي آمده است: دارا بودن حداقل 5سال سابقه خدمت در آموزش وپرورش تا تاريخ 31شهريور90 به موجب حکم کارگزيني براي مستخدمين رسمي يا پيماني و دارابودن کدپرسنلي فعال و ابلاغ تدريس حداقل 12ساعت در هفته تا تاريخ 31خرداد90 براي نيروهاي حق التدريس مشمول قانون از جمله ضوابط انتقال عادي است; مدت خدمت در ساير دستگاه ها، ايام تحصيل فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم، تربيت دبير و خدمت نظام وظيفه جز» سابقه خدمت موضوع بند فوق الذکر محسوب نخواهدشد ضمن اينکه مستخدمين داراي طرح و متعهدين خدمت به منطقه (مبدا») مجاز به تکميل فرم نقل و انتقالات نيستند.
در اين شيوه نامه تاکيدشده است: افرادي که در سال تحصيلي 90-1389 از يک استان به استان ديگر منتقل شده اند مجاز به تکميل فرم هاي انتقال نيستند. زوج فرهنگي متقاضي انتقال از يک مبدا» به مناطق يک استان ديگر  بايد نسبت به تکميل فرم تقاضاي انتقال به صورت عادي اقدام کند و در صورت تحقق انتقال يکي از آنان، ديگري نيز منتقل خواهد شد; متقاضياني که در ساير دستگاه ها مامورند يا درحالت مرخصي به سرمي برند،  بايد با رعايت ضوابط و مقررات اين دستورالعمل نسبت به تکميل فرم هاي مربوطه اقدام کنند.  پذيرش انصراف از انتقال بعد از اعلام نتايج مجاز نخواهدبود بنابراين متقاضيان انتقال  بايد قبل از ثبت درخواست، تمام جوانب امر را در محل درخواست خود بررسي کنند تا پس از انجام مراحل انتقال با مشکل مواجه نشوند. اين شيوه نامه ادامه مي دهد: در شرايط بسيار ضروري و اجتناب ناپذير، موضوع انصراف از انتقال صرفا تا قبل از صدورحکم انتقال و پس از طرح در کميته برنامه ريزي ادارات کل مبدا ومقصد به نحوي که موجب اختلال در ساماندهي نيروي انساني نشود، قابل بررسي و اقدام خواهدبود ضمنا در صورت موافقت با انصراف اين افراد تا 2سال مجاز به شرکت در فرآيند انتقال برون استاني نيستند. پس از اعلام نتيجه، عدم مراجعه به موقع افراد منتقلي به محل تعيين شده، غيبت تلقي شده و ضمن ممانعت از پرداخت حقوق ومزايا با آنان برابر مقررات رفتارخواهدشد لذا لازم است مبدا» خدمتي از به کارگيري آنان خودداري کنند و آموزش وپرورش مقصد بلافاصله مراتب غيبت آنان را به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري و اداره کل امور اداري و تشکيلات اعلام کنند. آمار منتقلين هر استان در سهميه استخدام و تخصيص نيروي انساني به آن استان لحاظ خواهدشد.
* موارد استثنا» در انتقال
در بخش شرايط، ضوابط و مقررات موارد استثنا» آمده است: مشمولين بخش استثنا» عبارتند از "جانبازان 25 درصد به بالا با ارائه مدارک و مستندات از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران"، "همسر جانبازان در صورت تغيير محل اشتغال جانباز با ارائه تاييديه از مراجع ذيصلاح به استناد ماده17 آيين نامه اجرايي ماده13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان"، "آزادگان و همسر آنان را ارائه مدارک و مستندات تاييد شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران"، "پدر، مادر، فرزند و همسر شهدا» و مفقودالاثرها با ارائه مدارک و مستندات تاييد شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران"، "حافظين 20جز» از قرآن کريم با تاييد شوراي عالي قرآن استان مبدا»"، "زوج فرهنگي متقاضي انتقال به محل خدمت همسر فرهنگي خود"، "همکاران فرهنگي که همسر آنان نيروهاي نظامي، انتظامي يا کارمند دولت بوده از محل خدمت همسر به استان ديگر منتقل شده اند" و "همکاراني که به دليل (بيماري هاي صعب العلاج همسر و فرزند و يا معلوليت فرزند) نيازمند انتقال به ديگر استان ها هستند با تاييد نهايي و مسئوليت مديرکل آموزش و پرورش استان مبدا»". 
*  انتقال موقت به شرط دو سال سابقه اشتغال
در بخش شرايط، ضوابط و مقررات انتقال موقت اشاره شده است: انتقال مشمولين اين بخش در صورت دارابودن حکم استخدام رسمي يا پيماني با حداقل 2سال سابقه اشتغال به خدمت تمام وقت امکان پذير خواهدبود. قابل ذکر است افرادي که داراي تعهد خاص خدمتي باشند، در صورت موافقت با انتقال موقت آنان، مدت انتقال موقت از مدت سنوات تعهد خاص خدمت ايشان کسر نمي شود و اين افراد موظف به انجام تعهد در مبدا خدمتي هستند. مشمولين اين بخش عبارتند از متقاضياني که در سال تحصيلي1391-1390 در منطقه اي غير از مبدا» خدمتي خود همزمان با تدريس موظف، اشتغال به تحصيل خواهندداشت و همسر همکاران فرهنگي که به جهت ادامه تحصيل، انتقال موقت يا مامور به تحصيل (مشمولين تبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات کشوري) مي شوند. اين شيوه نامه مي افزايد: پرداخت تمام حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر منتقل شدگان (دائم و موقت) از تاريخ يکم مهرماه1390 از طريق ادارات آموزش و پرورش مقصد صورت مي گيرد. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون