جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2169- تاریخ : 1389/12/04 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران-(چهار شنبه)

 قلم معلم 


  احيا» معاونت پرورشي يعني چه و راه کارهاي تحقق آن چيست؟
نويسنده: رضا نباتي
کارشناس ارشد تعليم و تربيت اسلامي وکارشناس قرآن دفتر برنامه ريزي وتاليف کتب درسي
  قسمت چهارم
  ضرورت تغيير ساختار معاونت پرورشي
1-    ((آموزش)) و ((پرورش)) به مثابه دو چشم هستند در يک سر که بايد يک چيز را ببيند و در واقع وحدت رويه داشته ومکمل هم باشند، هنر وکار امورپرورشي ايجاد انگيزه بيشتر براي يادگيري و تثبيت اطلاعات و تبديل آن مطالب به نگرش و باور در مخاطب است، در صورتيکه در بسياري از موارد اين هماهنگي وجودندارد و هر يک از حوزه ها فقط کار خويش را به پيش مي برند و البته دليل اصلي فقدان مشارکت اين دو، ساختار غلط نظام اداري حاکم است. 2- وظيفه کلي و اصلي هريک از معاونت هاي آموزشي وپرورشي را مي توان با مثالي تبيين کرد: تربيت قرآني و اسلامي پيامبر اعظم (صلي الله و عليه و آله) به دو گونه بود، در نوع اول دعوت عامه مردم به اسلام عزيز بود و انجام دستورات متعالي آن; اما در نوع دوم، پيامبراکرم به تربيت افراد و شاگردان خاص و با استعدادي همانند حضرت علي(ع)، سلمان، ابوذر، مقداد و ... مي پرداختند; يکي از وجوه فعاليت هاي معاونت پرورشي از سنخ نوع دوم است، به نظرمي رسد آن چه امورتربيتي به عنوان مهمترين مسئوليت خود البته با همکاري سايرمعلمان بايد بدان بپردازد: الف) کشف استعدادهاي بالقوه دانش آموزان علاقمند و راهنمايي اين استعدادها به مراکزي همچون کانون هاي فرهنگي- هنري، مدارس قرآني و دارالقرآن ها است. وجود دانش آموزان فعال در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي وهنري در بين ساير دانش آموزان، باعث افزايش و ارتقا» وضعيت موجود و تشويق سايرين به شرکت در رقابت هاي سازنده مي شود. ب) شناسايي دانش آموزان داراي مشکلات خاص و تلاش در جهت حل مشکلات آنان با کمک مدير مدرسه، اوليا» دانش آموزان و مراکز ذي ربط است. 3-در ساختار کنوني، داشتن همه مهارت ها و تخصص هاي لازم در ايجاد مهارت کافي در دانش آموزا ن مستعد و با علاقه، درهر يک از رشته هاي هنري (سرود، نمايش، خط و...)، فرهنگي- قرآني (روخواني، قرائت، حفظ، مفاهيم و تفسير قرآن و نهج البلاغه، اذان و نماز) و پژوهشي (ارائه تحقيقات و مقاله نويسي) و... از ملزومات اوليه مربيان پرورشي است که در اين مسئله نيز به خاطرعدم توجه متوليان امر، همواره با مشکلات عديده اي روبه رو بوده و هستيم. مانند: 3-1- فقدان مهارت کافي در آموزش تمامي رشته ها توسط يک شخص (به طور طبيعي) و در نتيجه ايجاد انتظارات بيش از توان از وي  از سوي افراد جامعه، باعث کاهش محبوبيت مربيان پرورشي و بروز مسائل روحي و رواني و اجتماعي و ايجاد اين فکر که اين نهاد ناکارآمد است،  مي شود که فرار مربيان از حوزه معاونت پرورشي به حوزه معاونت آموزشي يکي از نتايج وعواقب آن است.
3-2-    تراکم کار و در نتيجه کمبود وقت براي انجام هريک از وظايف به صورت کمي وکيفي باعث مي شودکه اولا- اغلب فعاليت ها به صورت مقطعي باشد. ثانيا- فقط به جنبه هاي ظاهري وسوري آن توجه شود و جنبه هاي تربيتي آن ناديده گرفته شود.
  ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
هنري
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون