جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2136- تاریخ : 1389/10/21 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران ( سه شنبه)

 نغمه 

پرواز خاکستر
هوشنگ ابتهاج

به جز باد سحرگاهي که شد دمساز خاکستر؟
که هر دم مي گشايد پرده اي از راز  خاکستر
به پاي شعله رقصيدند و خوش دامن کشان رفتند
کسي زان جمع  دست افشان نشد دمساز خاکستر
تو پنداري هزاران ني در آتش کرده اند اينجا
چه خوش پر سوزمي نالد، زهي آواز خاکستر!
سمندرها در آتش ديدي و چون باد بگذشتي
کنون در رستخيزعشق بين پرواز خاکستر!
هنوز اين کنده را روياي رنگين  بهاران است
خيال گل نرفت از طبع آتشباز خاکستر
من و پروانه را ديگر به شرح و غصه حاجت نيست
حديث  هستي ما بشنو از ايجاز خاکستر!
هنوزم خواب نوشين جواني سر گران دارد
خيال  شعله مي رقصد هنوز از ساز خاکستر
چه بس افسانه هاي آتشينم هست و خاموشم
که بانگي برنيايد از دهان باز خاکستر


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان وجامعه
تلخند
هنري
كار تو نيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون