جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2107- تاریخ : 1389/09/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)

 محمدرضا عبدالملکيان:
 جريان شعر جوان روند مثبت و خوبي دارد 

محمدرضا عبدالملکيان گفت: به باور من، جريان شعر جوان روند مثبت و خوبي دارد.
اين شاعر و دبير جايزه ي کتاب سال شعر جوان در گفت وگو با ايسنا، بيان کرد: در سال هاي اخير، سطح شعر جوان روند خوبي را پشت سر گذاشته است و استعدادهاي جوان با تمام فراز و فرودهاي اجتماعي، در شکل گيري شعر جوان کشورمان تاثيرگذارند. در مجموع، ارزيابي من درباره ي شعر جوان مثبت است و آينده ي روشني براي آن مي بينم.
او در ادامه عنوان کرد: جريان شعر جوان در حال رشد و بالندگي است. دليل اين نظر و نگاه، استقبال بيش تري است که از نشر مجموعه هاي شعري صورت مي گيرد. در گذشته، در نمايشگاه کتاب، مجموعه ي شعر يک شاعر جوان 20 جلد به فروش مي رسيد; ولي هم اکنون به 200 جلد رسيده که بيان گر اين است که پيوند جامعه با جريان شعر جوان امروز بيش تر شده است.
عبدالملکيان سپس متذکر شد: اگر دولت و دستگاه هاي اجرايي توجه و نگاه خودشان را بيش تر در زمينه ي بروز و ظهور شعر جوان فراهم کنند و تا آن جا که ممکن است حمايت شکل عمومي تري به خود بگيرد و از همه ي چهره هاي اثرگذار و بااستعداد شعر کشور به شکل عمومي تري حمايت کنيم، شاهد شکوفايي بيش تر استعدادهاي شعري کشور خواهيم بود.
اين شاعر همچنين در ارزيابي زبان شعر جوان، گفت: زبان در شعر بحثي تخصصي است. هم اکنون زبان شعر جوان به زبان مردم نزديک تر مي شود. روشن نويسي و ساده نويسي و با زبان مردم سخن گفتن در شعر جوان وجود دارد و اين بيان گر اين نيست که سطح زبان کاهش پيدا کرده; بلکه اين ويژگي مثبت در شعر جوان کشور است.
او در ادامه بيان کرد: شعر جوان کشور به سمت استقلال شعري پيش مي رود و هم اکنون برگزيده هاي شعر جوان داراي شناسنامه ي مشخص و تعريف شده براي خودشان هستند که اين يک ويژگي خوب براي شعر جوان است.
عبدالملکيان درباره ي مضامين شعر جوان نيز گفت: مضامين و فضاي غالب شعر جوان، اجتماعي است و سليقه ي شعري در فضاي قالب شعر مدنظر است.
او همچنين درباره ي برگزاري جشنواره هاي شعر، عنوان کرد: دو نوع جشنواره ي سراسري شعر داريم; جشنواره هايي که مي خواهند براي آن ها در يک موضوع مشخص شعر ارسال شود و تک شعر بررسي مي کنند، کم تر به کيفيت اثر توجه مي کنند; ولي جشنواره هايي که کتاب شاعر را مورد داوري قرار مي دهند، بيش تر به کيفيت شعر کمک و زمينه را براي حضور همه ي استعدادهاي شعري فراهم مي کنند.
او در ادامه گفت: برگزاري جشنواره هاي سراسري شعر جوان به طور کلي سبب حرکت، تلاش و تکاپوي شاعران جوان است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
هنري
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون