جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1913- تاریخ : 1389/01/17 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران -(سه شنبه)

  معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش:
 آموزش و پرورش متولي تدوين محتواي آموزشي پيش دبستاني ها شد  

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به واگذاري تمامي پيش دبستاني هاي تحت نظارت سازمان بهزيستي به آموزش و پرورش گفت: از اين پس تدوين محتواي آموزشي همه اين مراکز به عهده اين وزارتخانه است. فاطمه قربان در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: تاکنون تنها اداره 50 درصد از پيش دبستاني ها به عهده آموزش و پرورش بود و مابقي تحت پوشش سازمان بهزيستي قرارداشتند که اين موجب ناهماهنگي در آموزشهاي مربوط به اين دوره مي شد. به گفته قربان 450 هزار نفر از کودکان زيرنظر پيش دبستاني هاي وابسته به بهزيستي ها فعاليت مي کردند. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اما با مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش مبني بر واگذاري همه پيش دبستاني ها به اين وزارتخانه، از اين پس تمام محتواهاي آموزشي را ما تهيه خواهيم کرد که بايد همه مراکز از آن تبعيت کنند. براساس نظام آموزشي جديد پيش دبستاني جزو شش ساله اول ابتدايي قرارگرفت که همه کودکان ملزم به سپري کردن آن شدند. قربان با بيان اينکه مجوز تاسيس پيش دبستاني بر عهده معاونت مدارس غيردولتي و توسعه مشارکتهاي مردمي وزارت آموزش وپرورش است، گفت: البته تنها تعيين محتوا و صدور مجوز به عهده آموزش و پرورش است ولي همچنان از فضاها و نيروي انساني سازمان بهزيستي استفاده مي کنيم. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش درباره مخالفتهاي متعدد سازمان بهزيستي براي واگذاري اين مراکز به اين وزارتخانه گفت: مسئولان بهزيستي پس از شنيدن دلايل ما براي اين اقدام آن را پذيرفتند و هم اکنون همراستايي و همسويي بين ما و اين نهاد وجود دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون