جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1913- تاریخ : 1389/01/17 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران -(سه شنبه)

 شعر طنز 

 سيگار
زن گفت بيزارم من از اين دود سيگار
ديگر از اين مگنا کشيدن دست بردار

حساسيت دارد به دودش ريه هايم
اين حرف را بايد کنم هر بار تکرار؟

تک سرفه ها بدجور حالم را گرفته
من را ببين ،رنگم شده چون رنگ ديوار

مرد از دهان دود غليظي داد بيرون
خنديد و گفت اصلا نمي داني  تو انگار

بيکارم و اعصاب معصابي ندارم
بايد بگويم درد خود را با توهر بار؟

زن بغض خود را گريه کرد ،آن مرد پاشد
ده بيست جايي زنگ زد دنبال يک کار
 
نوروزتان مبارک
بهارت خرم و آکنده از عشق
دلت پيوسته باشد زنده از عشق

تمام لحظه هايت ارغواني
لبت مانند گل پر خنده از عشق
 
عيد  آمد و جيب تکاني کرديم
عيد آمد و ما جيب تکاني کرديم
منظور که چک پول پراني کرديم

يک عمر بدون پول درفروردين
تا آخر برج زندگاني کرديم

دادند حقوق و شاد و شنگول شديم
يک روز گذشت و باز بي پول شديم

هرچند که جيب هايمان خالي شد
تا خرخره از قرض همه فول شديم

اين رفت و خريد کفش و پيراهن نو
آن رفت و خريد روسري با مانتو

ديروز بيامدند جوراب به دست
گفتند بيا بگير اين هم از تو

يک چند فقط پسته تماشا کرديم
خنديد به ما  و هي مدارا کرديم

تا اينکه سرانجام از آجيل فروش
چون قبل فقط تخمه تقاضا کرديم

پيغام رسيد  لشکري مي آيد
دايي  صفر و عمه زري مي آيد

اي واي که سکته کرد عيالم انگار
زيرا که عجيب  يک وري مي آيد

يک عمر فقط هتل چمن مي رفتيم
با بنز نه ،با همين لگن مي رفتيم

تا اول آبعلي هلش مي داديم
سرويس که مي شد اين دهن  مي رفتيم
 
دو عاشق
من عاشق تر از کفش هايم نديدم
چنين شور عشقي در عالم نديدم

هميشه کنار هم اند و صميمي
جدايي در اين زوج، يک دم نديدم

دو دلداده را اين چنين جفت و همدل
شريک غم و شادي هم نديدم

جدايي و هم قهر را،  بين آنان
به جز واژه اي گنگ و مبهم نديدم

ازآغاز پيوندشان تا به امروز
از اين عشق، يک ذره هم کم نديدم

به خنده، دهان هايشان، باز، چون گل
به رخسارشان، رنگي از غم نديدم

از اين بار سنگين که بر دوششان است
در اين سال ها قامتي خم نديدم

 اگر بند آن يک کمي نخ نما بود
از اين يک کنايات مبرم نديدم

زفقدان جاکفشي آنچناني
به طعنه ، اشارات محکم نديدم

صفايي که ديدم در اين زوج  چرمي
ميان دوتا زوج آدم نديدم


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون