جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1911- تاریخ : 1389/01/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران -(يكشنبه)

  به چه کساني موفق مي گويند؟ 

آيا مي دانيد به چه کساني موفق مي گويند؟آيا تا به حال از خود پرسيده ايد چرا برخي افراد از بعضي ديگر موفق ترند؟يا حتي چرا بعضي کشورها از کشورهاي ديگر پيشرفته ترند؟موفقيت شما چه تاثيري در موفقيت جامعه يا کشور دارد؟
        موفقيت عبارت است از بالفعل کردن استعدادهاي نهاني که در وجود هر کس نهفته است.آدمي با اين استعدادها به دنيا مي آيد بزرگ مي شود و بايد آنها را تمام و کمال در راه هدف و منظوري که او را شاد و خرسند مي کند به کار ببرد.
    موفقيت عبارت است از دستيابي به هدفي که در نظر انسان است و با رسيدن به آن هدف براي خود موقعيت و اعتباري کسب مي کند.
   موفقيت در زندگي لازمه داشتن دانش بالا، ثروت زياد، قدرت و مقام اجتماعي نيست. بلکه موفقيت يعني خود باشيم ونه ديگري. موفقيت يعني شناخت ارجحيت هاي زندگي و عملکرد بر اساس ان. موفقيت يعني ساختن امروز براي فرداي بهتر. موفقيت تجهيز امروز خود براي فرداي پر بار .
به طور کلي مي توان گفت که فرد موفق کسي است که به آرزوهاي خود برسد و در درون رضايت خاطر احساس کند که اين امر خود حاصل تلاش و کوشش مداوم در زندگي است.
 کوشيدن، جستن، يافتن و هرگز تسليم نشدن راز موفقيت واقعي است; که اگر به آن دست يابيم با تمام وجود احساس رضايت خواهيم کرد.
 نيروهاي دروني خود را آزاد کنيد:
امام علي (ع) مي فرمايد:
آيا مي پنداري که جسم کوچکي هستي،در حالي که در درون تو جهان بزرگي نهفته است.
لحظاتي با خود خلوت کنيد، در چشمه ي صاف و فراوان انديشه ها، غرق شويد و نيروهاي عظيم و حيات بخش خود را در نظر آوريد!
کاوش ها و پژوهش هاي عصر حاضر در مورد انسان حاکي از آن است که برخلاف آنچه تصور مي کنند، انسان ها، کم يا بيش داراي منابع و ذخاير بالقوه و خداداد مشابهي هستند و از اين لحاظ تفاوت فاحشي بين آنها وجود ندارد.

 براي رسيدن به موفقيت نکات زير را رعايت کنيد:
  الگو برداري از افراد موفق:
شما با شناخت افراد موفقي که در اطرافتان اند به اين پرشس پاسخ دهيد که اين افراد چگونه و چرا موفق شده اند؟در اين صورت با پيروي از الگوهاو روشهاي آنان مي توانيد براي موفقيت خود برنامه ريزي کنيد.
تعين اهداف بزرگ:
افراد موفق به اين دليل موفق مي شوند که مي دانند به کجا مي خواهند بروند.شما بايد بدانيد که مي خواهيد چه کسي باشيد و چه کاري بکنيد.بهترين کاري که شما را به مسير صحيح هدايت مي کند تعيين هدف است.مشخص کردن اهداف در تعيين زمان رسيدن به انها يا عقب افتادن از مسير نيز موثر است.اگرباور داشته باشيم که به هر چيزي که اراده کنيم مي رسيم براي خود اهداف بزرگي را انتخاب خواهيم کرد.گرچه هدفهاي کوچک و کم ارزش دست يافتني اند راضي کننده نيستند.به نظر متخصصان برنامه ريزي اهداف بلند مدت ومهم را بايد به اهداف کوتاه مدت و ريز تقسيم کرد تا به راحتي بتوان به آنها دست يافت.
حداکثر استفاده از زمان:
وقت موهبتي است که به هر يک از ما ساکنان کره ي خاکي به رايگان داده شده و واحد آن براي همه يکسان است .موفقيت مادر زندگي به چگونگي استفاده از اين گوهر گران به بستگي دارد.بررسي آمار ظول عمر مردم کشورهاي مختلف جهان و همچنين تحقيقات کارشناسان مديريت زمان مويد اين واقعيت است که موفقيت هر کس در تحقق اهداف ارمانها و آرزوهايش تا حدود قابل توجهي به استفاده موثر از وقت وابسته است.وقت عامل فوق العاده موثري در دستيابي به اهداف است.
 اشتياق نقطه شروع همه فعاليتها:
هر کس که مي خواهد موفق شود بايد آن قدر رسيدن به هدف برايش مهم باشد که در راه آن از هيچ کوشش و فعاليتي دريغ نورزد و تمام فعاليتهايش را معطوف به ان کند.اين گونه است که مي توان ذهن را درگير اشتياق سوزان براي پيروزي کرد و اين شرط لازم موفقيت است.
اگر کاري که مي خواهيد بکنيد درست باشد و به آن باور داشته باشيد درنگ نکنيد قدم پيش بگذاريد و روياي خود را جامعه عمل بپوشانيد.هرگز به گفته هاي اين و ان توجه نکنيد تا مبادا موقتا شکست بخوريد.زيرا شايد ديگران ندانند که درهرشکست بذرهايي از موفقيت و پيروزي نهفته است.توجه داشته باشيد همه کساني که موفق مي شوند ممکن است در شروع با دشواري روبه رو شوند و مجبور باشند به تلاشهاي زيادي دست بزنند.اينان بايد با مشکلات دست وچنجه نرم کنند تا به موفقيت برسند. براي موفقيت در کار و دستيابي به خواسته هاي قلبي بايد همه نيروهاي خود را صرف اهدافمان کنيم وهمواره به دستاوردهاي نهايي تلاشمان بينديشيم.دراين زمينه اديسون گفته است)90 درصد نبوغ ناشي از داشتن پشتکار در کار است.) داستانهاي موفقيت افراد بزرگ نشان ميدهد که داشتن پشتکار از مهمترين رموزموفقيت آنان به حساب مي آيد.
اعتماد به نفس :
باوري مثبت نيروي خلاقانه وسازنده اي است که موجب شکوفايي و پيشروي بي وقفه انسان در مسير اهدافش مي شود.افراد موفق از شکست ترسي ندارند وازهمان ابتدا ميدانند که به مواد ومقصود خويش خواهند رسيد.شما با فهرست کردن توانايي ها و مهارتهاي خويش مي توانيد اعتماد به نفس لازم را کسب کنيد وآن را پرورش دهيد.
 نهايت استفاده از هوش و استعداد:
اگرهوش واستعدادي سرشار داشته باشيم وان را درست به کار گيريم به يقين راه رسيدن به موفقيت وکاميابي برما هموار خواهد شد.اما اگردرکارها جديت به خرج ندهيم بي استعدادترين افراد مصمم وبا اراده نيزازما پيشي خواهند گرفت.به راستي آيا تا به حال به توانايي هاي خود فکرکرده ايد؟خداوند نيرويع عظيم به همه ماانسانها داده است که در صورت شناخت آن  نظم واستفاده موثر ازاين نيرو در راه رسيدن به اهدافمان حتما موفق خواهيم شد.
استفاده از فرصتها:
ما ايرانيان سنتها واعتقادات خوبي داريم اما متاسفانه در بعضي موارد نيز ذهنمان به باورهاي غلطي آغشته است.يکي از اين باورها غلط رايج نسبت دادن موفقيت افراد به شانس است.به عنوان مثال اگر کسي قطعه زميني بخرد وآن زمين بعدها ازموقعيت خوبي برخوردار شود واوبه ثروتي برسد مي گوييم شانس آورده است.در حالي که چنين موفقيتها حاصل استفاده از فرصتهاست.در حقيقت معني واقعي شانس استفاده درست از فرصتهاي پيش آمده است.بايد همواره جوياي چنين شانس وفرصتي باشيم وبا فراست وتيزبيني به فرصتهايي که دراختيارمان مي گذارد پروبال دهيم.
خواستن رمز موفقيت:
خواستن توانستن است.البته بايد معني خواستن را نيز ياد بگيريم.نه هرخواستني موجب توانستن مي شود ونه حتي هرتوانستني ما را به هدف مي رساند.بسياري از افراد معناي واقعي خواستن را نفهميده اند.خواستن آن است که به تصميم قطعي منجر شود وتصميم قطعي آن است که به عمل منجرشود وتنها عمل صحيح است که ما را به نتيجه وهدف مي رساند.دانستن خواستن وتوانستن تنها در سايه عمل معني ومفهوم پيدا مي کند.واقعيت آن است که دروجود هر يک از ما گنجي عظيم نهفته است که دستيابي به آن به کوششي نه چندان زياد اما آگاهانه نياز دارد.به خاطر داشته باشيم که طولاني ترين راهها تنها با برداشتن يک قدم آغا مي شوند.پس بايد قدم بگذاريم وهمين امروز اولين قدم را در راه رسيدن به هدفهاي والاي خود برداريم.
راضي نبودن به وضع موجود:
موفقيت افراد موفق دستيابي آنان به اهدافشان است.اگر به مسير زندگي افراد موفق نظري بيندازيم متوجه مي شويم که نارضايتي آنان از وضع موجود باعث حرکت وگام برداشتن به سوي موفقيت شده است. همان گونه که موفقيت افراد هر گروه کوچک باعث موفقيت آن گروه در مقايسه با ديگر گروها مي شود افراد موفق شرکتها و سازمانهاي موفق و پيشرفته کشور مي شوند.دلايل موفقيت افراد و سازمانها در برنامه ريزي و هدفمندي آنان نهفته است.
پس از تعيين اهداف
بلند براي خود بايد در راه رسيدن به آن اهداف تلاش کرد.مهم ترين عامل موثر در موفقيت خود فرد است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون