جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1906- تاریخ : 1388/12/24 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (دوشنبه)

 شعر طنز 

10 رباعي هکرانه !

بايد که وبم را بروم آپ کنم
سيماي قشنگ اوش ! ميکاپ کنم

شايد که تمام آنچه را هک کردند
در بطن کتاب تازه اي چاپ کنم !

من شاعرم و به شعر عادت دارم
بر طنز و جماعتش ارادت دارم

از بين همه اگر مرا هک کردند
خوب است ،که "طنزمان " زيادت دارم !

شانس است اگر که ما به دام افتاديم
دربند هکر ز پشت بام  افتاديم

وقتي که هکر به ياد ما افتادي
ما ياد " شراره ي رخام"  افتاديم !!

در طنز، هميشه دردسر داشته ايم
همواره مبادا و اگر داشته ايم

در موقع چاپ و انجمن ...قيچي ها
در اينجا هم فضول خر داشته ايم

ديوانه هکر...چرا چنين بي هنري؟
چپ چپ تو به چشم وچار ما مي نگري

چنگول زدي به چهره و چانه و چال
چلمنگ و چل و چلاق و کلا خطري !

مي خواستم از غرور، مغرور شوم
مثل هکري مريض و ناجور شوم

من مي دانم هکر به ما حب دارد
دريخچالش ، نان و يخ و رب دارد

وقتي که سراغ طنز ما مي آيد
در زير لبش "فدايت " و "قب " (1) دارد!
 (1) قب :قربونت برم !

آقاي هکر اگر مجرد هستي
باور داري که واقعا ، بد هستي ؟

خواهش نکنيد ،من جوابم منفي ست
در تست ورودي دلم رد هستي !

پسورد وبم را دو سه باري قبلا
تعويض نمودم از جهاتي فورا

اما هکرم جانوري بود، جلب
مي آمدم از کجا ؟- ! ندانم، جدا !

اي آنکه هکر شدي مرا، انشا»ا لله
پوزت بخورد به تيربرقي حالا

آنقدر شوي چوله که آن بيني را
هرگز نتواني بکشيدش بالا !
 
خوشم مي آيد از کاهي که کوه است !

خوشم مي آيد از کوهي که کوه است
سرش بالاست و پايين نباشد

تمام ماجراها را ببيند
فضولي کرده و غمگين نباشد

خوشم مي آيد از خورشيد زيبا
ز پشت کوه مي آيد هميشه

خوشم مي آيد از تونل فراوان
که حتمن کوه مي زايد هميشه
 
بنابراين نتيجه مي شود : "آخ !
که جنس کوه مي باشد مونث"

خوشم مي آيد از آن دامن شيک
و آن تيپ پر از ناز و مثلث

خوشم مي آيد از کاهي که کوه است
و خانه در دل گاوي گرفته

زرنگي کرده و در اين هياهو
الف را داده و واوي گرفته

خوشم مي آيد از کوه اکودار
صداها را هميشه مي دهد پس

امانت را به صاحب مي رساند
امانتدار مي باشد مقدس

خوشم مي آيد از کوه خوش اخلاق
که ذاتا پر غرور ومهربان است

ولي تا ديد اعصابش خراب است
صداي نعره اش آتشفشان است !


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون