جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4468- تاریخ : 1399/04/07 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (شنبه)

 دل گويه 

زندگي
عرفان نظرآهاري
تنها کسي که يک‎بار مرده باشد و دستش از زمان و از زمين کوتاه شده باشد، قدر زمان و زمين را خواهد دانست؛ قدر هر زمان و هر زميني را. تنها کسي که نه دنيايي داشته باشد که مزرعه آخرتش بشود و نه دستي که با آن کاري کند و نه پايي که با آن جايي برود و نه لبي که با آن لبخندي بزند و نه قلبي که با آن عشق بورزد، ارزش زندگي را خواهد فهميد.
من اين گونه زندگي را دوست دارم، همچون کسي که باردوم است که به دنيا آمده است. همچون کسي که بار نخستش را هدر داده است، اما براي جبران، دوباره به زمين باز گشته است.
بار نخست را مي‎توان به رقابت و به حسادت و به شکايت و به آه و افسوس گذراند؛ بار دوم را اما فقط بايد شکر و شادي به جاي آورد.
بار اول را همچون بار دوم زندگي کن؛ زيرا زندگي هرگز بار دومي ندارد.
زيرا هيچکس دوباره به زمين باز نخواهد گشت.نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
هنري
ورزشي
آگهي