جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4466- تاریخ : 1398/12/25 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)

 يادداشت 

چيزهايي هم هست كه نمي دانيم؛
در خانقاه خانه
عرفان نظرآهاري
سلوک گاهي در رفتن است گاهي در ماندن.
سفر گاهي آفاقي است، گاهي انفسي.
بايد مدام مسافر بود اما نه هميشه از شهري به شهري که شايد از دمي به دمي در اقليم سينه در حوالي دل.
اين روزها خانه، خانقاه سالکان است. بايد چله‌اي نشست به انديشيدن، به بازخواني خويش، به فهميدن آن‌چه نامش زندگي ست.
مجال عارف شدن است، فرصت اعتکاف؛ اگر قدرش دانسته شود.
شايد روزي که از غارهاي‌مان به درآييم، آيه‌اي نازل شود براي آن قوم پر شکايتِ گريان که از بيم بيماري به خانه‌هاي‌شان خزيدند اما بيرون که آمدند عارفاني شاکر بودند، روشن‌ضمير که زندگي را مي‌فهميدند و دم را غنيمت مي‌شمردند و شادي مي‌ورزيدند.
به خانه‌ات برو!
امروز تو هشتمين آن هفت نفري، ياري از ياران غار، مصاحب اصحاب کهف.
بيرون که آمدي اما بيدارباش!
باشد که بيماري برود ‌و بيداري شفاي‌مان بدهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
هنري
ورزشي
آگهي