جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4466- تاریخ : 1398/12/25 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)

 نمادها و حكايت ها 

فروردين پيام‌آور زندگي دوباره

فروردين (حمل)، نخستين ماه سال خورشيدي و نخستين ماه فصل بهار است که از نوروز آغاز مي‌شود و 31 روز دارد. برج فلکي مطابق آن برج حَمَل است. در گاه‌شماري رسمي ايران نام اين ماه از نام ماه نخست گاه‌شماري اوستايي نو برگرفته شده‌است. در گاه‌شماري زرتشتي نوزدهمين روز هر برج نيز فروردين روز نام دارد و در فروردين روز از فروردين ماه، جشن فَروَردينگان يا فرودُگ برگزار مي‌شود.
فروردين برگرفته از frava?i است که در اوستا براي ارواح درگذشتگان نيکوکار و پارسا بکار مي‌رود که روح پارسايان را پس از مرگ راهنمايي مي‌کنند. هرمان لومل (Lommel) ريشه اين واژه را از fra-vrti مي‌داند که به معني «تصميم درست» است اما بيلي (Baily) آن را از par-var مي‌داند به معني «نيروي دفاعي». يشت سيزدهم اوستا در ستايش فروشي هاست. آنان ياران اهورا مزدا در آفرينش جهانند و هنگام جنگ به ياران اهورامزدا و باورمندان پيروزي مي‌بخشند.
wikipedia.orgنسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
هنري
ورزشي
آگهي