جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4463- تاریخ : 1398/09/26 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 داستانك 

هر روز بپرس براي جهان چه کردي؟

هر کس هر جاي جهان خوبي کند، نبض زمين بهتر مي‌زند، خون در رگ‌هاي خاک بيشتر مي‌دود و چيزي به زندگي اضافه مي‌شود.
و هر کس هر جاي جهان بدي کند، تکه‌اي از جان جهان کنده مي‌شود، گوشه‌اي از تن زمين زخمي مي‌شود و چيزي از زندگي
کم مي‌شود.
هر روز از خودت بپرس امروز بر زندگي افزودم يا از آن کاستم؟
نپرس امروز خوب بود يا بد؟
بپرس امروز خوب بودم يا بد؟
زيرا زندگي، پاسخ هر روزه همين پرسش است.
هشت بهشت


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي