جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4462- تاریخ : 1398/08/30 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 نمادها و حكايت ها 

عقرب؛ اين دوستِ دشمن!
1- نشان : عقرب
2- سياره : پلوتون
3- عنصر : آب
آبان يا اَبان، هشتمين ماه سال خورشيدي است و در گاه‌شماري رسمي ايران و افغانستان همواره 30 روز دارد و از روز 217م سال آغاز شده و در روز 246م سال پايان مي‌يابد و دومين ماه فصل پاييز است. برج فلکي آبان‌ماه برج عقرب است که هشتمين برج فلکي از دائرةالبروج است. نماد ماه آبان، کژدم ناميده مي‌شود.در تمام‌ منطقه‌ البروج‌ پر شورترين‌، مقتدرترين‌، پر حرارت‌ترين‌ وپيچيده‌ترين‌ افراد به‌ شمار مي‌آيند. حتي‌ زماني‌ که‌ به‌ ظاهر خونسرد، آرام‌ و خويشتن‌دار مي‌رسند، درونشان‌ پر از جوش‌ و خروش‌ و انرژي‌، عاطفه‌ و احساس‌ است‌. درواقع‌ درست‌ مثل‌ آتشفشاني‌ هستند که‌ زير آبهاي‌ آرام‌ قرار دارند و هر لحظه‌ ممکن‌است‌ که‌ فوران‌ کنند، ولي‌ افرادي‌ که‌ تيزهوش‌ و زيرک‌ محسوب‌ مي‌شوند، از آن‌خشونت‌ مهار شده‌، قدرت‌ بي‌حد و حصر و شخصيت‌ هيپنوتيزم‌ کننده‌ شان‌ و درعين‌ حال‌ آرامش‌ و خودداري‌ ظاهرشان‌ آگاه‌ هستند.
niksalehi.comنسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
هنري
ورزشي