جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4456- تاریخ : 1398/04/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (شنبه)

 داستانك 

به نيکي بمانيم!
وقتي خانه تکاني مي‌کني چيزهايي پيدا مي‌شوند که مدتي براي پيدا کردنشان زمين و زمان را بهم ريخته‌اي و از نبودنشان اعصابت خط خطي بود.
وقتي که آن گمشده‌ها را مي‌بيني، مي‌بيني که زندگي بدون آنها هم جريان خود را داشته، دنيا هم همينطور است؛ امروز هستيم، فردا نه!
در نبودمان جايگزين‌هايي هستند که دنيا از حرکت نايستد!
خانه تکاني اين مزيت را دارد که به ما ياد مي‌دهد که هيچ تقديري فاجعه نيست، باور کنيد.اميدوارم از ما جز نيکي چيزي در يادها نماند.
هشت بهشت


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي