جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4438- تاریخ : 1398/01/27 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 ابوالقاسم قوام:
 عطار حلقه موثري در تغيير شعر فارسي است 

ابوالقاسم قوام مي‌گويد عطار حلقه موثر و بسيار بسيار بزرگي در تغيير شعر فارسي است.
عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد در گفت‌وگو با ايسنا، به مناسب روز بزرگداشت عطار در خصوص نقش عطار در ادبيات فارسي اظهار کرد: مسيري که عطار در ايجاد يک تحول در شعر فارسي پيمود، راهي است که براي آشنايان با شعر فارسي ناشناخته نيست. بنابراين عطار حلقه موثر و بسيار بسيار بزرگي در تغيير شعر فارسي از ادبيات ستايشي و خراساني به ادبيات عرفاني و تعليمي است و اين نقش براي آشنايان با شعر فارسي از ياد رفتني نيست و نخواهد بود و لذا اين امر، سهم و نقش کوچکي در تحول شعر فارسي به شمار نمي‌آيد.
او اظهار کرد: در حقيقت عطار اين مسير را پيمود و با توانمندي و توفيق نيز آن را پشت سر گذاشت و اگر نبود، طبيعتا آيندگاني همچون عراقي، مولوي و حافظ نداشت و بنابراين، حضور و وجود عطار است که زمينه‌ساز حضور بزرگ‌مرداني چون مولوي و ديگر شاعران عارف‌مرام ما مي‌شود.
قوام درباره ميزان استناد به شعرهاي عطار در شعر شاعران جامعه امروز خاطرنشان کرد: عطار به معني يک جريان فکري و نظام انديشگاني خاص بوده و بنابراين الزامي نيست که شاعر امروز که پرورش‌يافته يک نظام اجتماعي کاملا متفاوت با روزگار عطار است و روش انديشگاني متفاوتي با او دارد، حتما به عطار استناد کند و لذا استناد نکردن شاعران معاصر به شعر عطار چيزي از ارزش، جايگاه و مقامي که بسيار ارزشمند و رفيع است و عطار در بين شاعران فارسي‌زبان دارد، نمي‌کاهد.
اين استاد ادبيات فارسي ادامه داد: طبيعتا کساني که مشي و مرام فکري عطار را در وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت امروز مي‌پذيرند، به اشعار او استناد مي‌کنند و نيز خوانش‌هاي آنان از اشعار عطار طبيعتا بر ذهن، نگاه و دريافت آنان مي‌تواند تاثير داشته باشد و بنابراين بازتاب انديشه‌هاي عطار، تکنيک‌ها و شگردهاي شعري عطار را در اشعار آنان مي‌توانيم بيابيم.
او در تکميل سخنان خود در اين خصوص که شخصيت عطار چه ميزان در جامعه امروز شناخته شده است، بيان کرد: گروه يا طبقه‌اي از جامعه ايراني و فارسي‌زبان که پيوند خود را با سنت‌هاي ادبي و نظام‌هاي فکري گذشته، باورها و اعتقادات و به طور کلي، فرهنگ گذشته نگسسته و قطع نکرده است، عطار را مي‌شناسد و به خصوص کساني که بايد به آنان مخاطبان خاص و فرهيخته بگوييم، در خوانش شعر فارسي ناآگاه و ناآشنا با عطار نبوده و وي را مي‌شناسند و جايگاهي خاص را براي عطار، در ميان شاعران پارسي‌زبان قائل هستند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون