جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4424- تاریخ : 1397/12/23 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 يك جرعه زندگي  

درک هيجان به ‌وقت مناسب
هراندازه آدمي بهتر بتواند به‌وقت شادماني بخندد، به‌وقت اندوه بگريد، براي تعيين حدومرزها ابراز خشم کند، و محبت را با گشودگي و بي‌قيدوشرط ببخشد و بپذيرد، به همان اندازه از رنج به دور خواهد بود و هر چه آدمي بيشتر با لذت هستي درآميزد، نسبت به خود و ديگران بخشنده‌تر خواهد شد. هيجان‌ها به ما کمک مي‌کنند تا رفتارمان را تنظيم کنيم؛ حالات دروني و وضعيت روابطمان را زير نظر بگيريم؛ يادگيري‌مان را بهتر کنيم؛ تصميم‌گيري‌هايمان را آسان‌تر کنيم و به زندگي‌مان معنا بخشيم.
دگرگوني زندگي‌ها / ديويد مالان


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون