جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4417- تاریخ : 1397/12/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)

 يادداشت 

چيزهايي هم هست که نمي‌دانيم
يکديگر را نگه‌داريم!
آذر فخري
شايد بدانيد، شايد هم ندانيد که يک قاره ديگر به قاره‌هاي کره زمين اضافه‌شده است و اسم آن «فضاي مجازي» است. قاره‌اي که ما نه با جسم‌مان بلکه با روح و روان و انديشه‌مان به آن واردشده‌ايم . خيلي‌هاي‌مان در اتراق کرده و ماندگار شده‌ايم. در اين قاره هرکسي حتي اگر ميليون‌ها فالوئر داشته باشد، بازهم يکه و تنهاست. هر ارتباطي در اين فضا، دقيقا در فضا اتفاق مي‌افتد و قابل‌لمس و شناسايي دقيق نيست و لاجرم تهي از احساسات انساني، توجه لازم و به‌موقع و حتي احترام و فروتني است.
قاره ششم ساکنان بسياري دارد که در قاره‌هاي ديگر روي زمين پراکنده‌اند و به زباني بهتر دوتابعيتي هستند. ما موجودات دوتابعيتي گاهي چنان در ژرفاي آن قاره ششم فضاي! فرومي‌رويم که اطرافيان خود را فراموش مي‌کنيم. يادمان مي‌رود فرزنديم، خواهر و برداريم، پد ر و مادريم، يادمان مي‌رود دوستيم...
قاره ششم ما را چنان درگير خود کرده است که ديگر حتي در قاره‌هاي واقعي هم کمتر به احساسات انساني‌مان سرک مي‌کشيم و به سراغ عاطفه‌هايي که ارتباط نزديک با ديگران دارد نمي‌رويم. قاره ششم ما را با نشانه‌ها و کلمات شکسته‌بسته به هم وصل مي‌کند و زبان و صدا را از کارکرد و کاربرد تهي مي‌کند.
هيچ توصيه خاصي براي بيرون آمدن از اين وضعيت دوتابعيتي ندارم. فقط مي‌خواهم بگويم گاهي خوب است حواس‎مان پرت اين‌طرف و کناردستي‌هاي‎مان هم بشود!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون
آگهي